Milica Stevanović(1)

MSc Milica Stevanović

Istraživač-pripravnik

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 3/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2774

e-mail: milica.stevanovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2020. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2019. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2020-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Organska hemija I
 • Organska hemija II

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije steroidnih hormona
 • Medicinska hemija

ODABRANI PROJEKTI

 • Novel steroid derivatives for anticancer drug development, projekat bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije; oznaka projekta 337-00-577/2021-09/27; trajanje projekta 2022-2024. Rukovodilac projekta: dr Marina Savić.

 • Novi steroidni derivati – potencijalni hemioterapeutici, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2667/2021-01), trajanje projekta: 2021-2024. godine, rukovodilac projekta: vanredni profesor dr Marina Savić.

ODABRANE REFERENCE

 1. Milica Ilić, Brasinosteroidi, Hemijski pregled [YU ISSN 04406826], 61:2 (2020) 33-39
 2. Milica Ilić, Dimitar Jakimov, Ivana Kuzminac, More efficient synthesis, cytotoxicity and in silico ADME properties of 3-hydroxy-17-oxa-17a-homoestra-1,3,5(10)-trien-16- one, Virtual poster presentation (Twitter, website), Italian Young Medicinal Chemistry Virtual Meeting (#IYMCVMEET), 22-24 July 2020, Abstract Book P24 p. 52
 3. Milica Ilić, Marina Savić, Ivana Kuzminac, In silico ADME and inverse docking of A,B-modified steroidal D-homo lactones with cytotoxic properties, Virtual poster presentation (Twitter, website), Italian Young Medicinal Chemistry Virtual Meeting (#IYMCVMEET), 22-24 July 2020, Abstract Book P33 p. 61
 4. Milica Z. Ilić, Ivana Z. Kuzminac, Marija N. Sakač, More efficient synthesis and in silico ADME properties of 3-benzyloxy-17-oxa-17a-homoestra-1,3,5(10)-trien-16-one, poster presentation, Seventh Conference of the Young Chemists of Srebia, Beograd, Srbija, 2. Novembar 2019., Book of Abstracts p. 80

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član kluba mladih hemičara Srbije
 • Dobitnik stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (školske 2016/17. god.), grada Šapca (školske 2017/18. god.) i Fonda za mlade talente Republike Srbije (školske 2018/19. i 2019/20. godine).
 • Učestvovala je u promociji hemije i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u okviru manifestacije Hemijski vikend.