MSc Jelena Markovic

MSc Jelena Marković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija:7/III

Adresa:Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2780

e-mail: jelena.markovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2015.-danasDoktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2018-    Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009-2018  Stručni saradnik za nastavu, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2009. Viši laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija II (eksperimentalne vežbe)
 • Preparativna organska hemija (eksperimentalne vežbe).

OSTALO

 • Nagrada za uspeh u promociji Prirodno-matematičkog fakulteta „PMF, to sam ja“ (2015)
 • Sekretar Katedre za organsku hemiju
 • Član Marketing tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.