Ivana Nemes

MSc Ivana Nemeš

Istraživač-pripravnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 9/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2769

e-mail: ivanan@dh.uns.ac.rs

Personala stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/english/index.php

Obrazovanje

 • 2016-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2016. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija
 • Osnovi biohemije
 • Fitoterapija

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemijski sastav i biološka aktivnost biljnih ekstrakata

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019).

OSTALO

 • Studijski boravak na univerzitetu „Università della Calabria“, Italija, na osnovu sporazuma o komentorstvu na doktorskim studijama; Rende CS, Italija (2018).
 • Učešće u letnjoj školi Radboud Summer School na kursu: Zebrafish as Models in Biomedical Research: Focus on Gene, Brain and Behaviour; Nijmegen, Holandija (2017).
 • Član Srpskog hemijskog društva i Biohemijskog društva Srbije.