MSc Ester Foro

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 1/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: ester.foro@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2015. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2001. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

  • 2018: Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2001-2018. Viši laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
  • 1993-2001. Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.