DSC_9400

MSc Dragana Mekić

Istraživač-pripravnik

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2747

e-mail: dragana.mekic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2022 – danas, Doktorske akademske studije hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2022. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2021. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

  • 2023-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

  • Analitička hemija I

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • proučavanje fizičko-hemijskih parametara novosintetisanih potencijalno biološki aktivnih organskih jedinjenja

OSTALO

  • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2018-2022.