Sa TV ekrana

Gostovanje prof. dr Ivane Beare na RTV1 povodom našeg prvog naučnog Escape room-a 21.04.2023

Gostovanje prof. dr Tatjane Đaković Sekulić na TV Nova S povodom našeg prvog naučnog Escape room-a 21.04.2023

Đurđa Кerkez, vanredna profesorka, Marija Maletin, istraživač-saradnik govore za Akademac o aktuelnim pitanjima na polju zaštite životne sredine

Na vebu

Naših 60 godina

Novine