Najava: Manifestacija Mali-veliki hemičar

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine tradicionalno organizuje manifestaciju „Mali-veliki hemičar“ namenjenu đacima sedmih i osmih razreda osnovnih škola koji imaju hemiju u nastavnom planu i programu.

Ova manifestacija je samo jedna u nizu akcija koje organizuje naš Departman sa ciljem da se hemija, kao jedna od osnovnih prirodnih nauka, prikaže učenicima na zanimljiv način. Tokom posete učenici će biti u prilici da se upoznaju sa interesantnim temama iz hemije koje će biti predstavljene kroz niz eksperimenata u laboratoriji. Eksperimenti su usklađeni sa nastavnim planom i programom te će stoga učenicima biti olakšano da razumeju teoriju koju uče. Namera nam je da teme iz sveta koji nas okružuje oživimo kroz eksperimente i na taj način ih približimo đacima. Istovremeno, težimo da pobudimo u učenicima interesovanje za hemiju i predstavimo im zanimanja iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine u sklopu profesionalne orijentacije.

Manifestacija „Mali-veliki hemičar“ će se održavati svakog radnog dana u periodu od 3. do 7. aprila 2023. godine.

Prijava je isključivo moguća zvanično preko matičnih škola na mejl borko.matijevic@dh.uns.ac.rs ili infohemija@dh.uns.ac.rs i đaci dolaze organizovano u pratnji nastavnika.