Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мали-велики хемичар

Манифестација намењена ђацима виших разреда основних школа који имају хемију у наставном плану и програму.

Ова манифестација је само једна у низу акција које организује Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине са циљем да се хемија, као једна од основних природних наука, прикаже ученицима на занимљив начин. Током посете ученици ће бити у прилици да се упознају са интересантним темама из хемије које ће бити представљене кроз низ експеримената у лабораторији. Експерименти су усклађени са наставним планом и програмом те ће стога ученицима бити олакшано да разумеју теорију коју уче. Намера нам је да теме из света који нас окружује оживимо кроз експерименте и на тај начин их приближимо ђацима. Истовремено, тежимо да побудимо у ученицима интересовање за хемију и представимо им занимања из области хемије, биохемије и заштите животне средине у склопу професионалне оријентације.