Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta, nalazi se u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad je glavni grad Vojvodine, severne pokrajine Republike Srbije.