Konferencija “WATER FOR ALL 2022”

  • Post category:...

U toku prethodne nedelje, 19. maja, kolege MSc Irina Jevrosimov, MSc Jovana Pešić, MSc Marko Šolić i MSc Marija Ćurčić, učestvovali su na Internacionalnoj konferenciji pod nazivom: “WATER FOR ALL 2022” koja se deveti put po redu organizuje na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (RH). Naše kolege su izlagale deo svojih istraživanja u okviru poster sekcije. Konferencija se održava povodom svetskog dana voda sa ciljem okupljanja i razmene iskustava naučnika i stručnjaka koji se kroz svoj rad bave problematikom zaštite, korišćenja i očuvanja vodnog bogatsva, ali i sa drugim aspektima povezanosti čoveka i vode. Ove godine, tema konferencije bila je: “Podzemne vode – učinimo nevidljivo, vidljivo”. Konferencija je organizovana od strane sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u saradnji sa mrežom institucija suorganizatora. Međunarodni suorganizatori su: Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju (IFEH), Evropsko udruženje za higijensko inženjerstvo i dizajn (EHEDG) i Mreža zaštićenih parkova prirode reke Dunav (Danube parks).