Kонференција “Vodovodni i kanalizacioni sistemi”

  • Post category:.....

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине традицинонално подржава рад Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, које већ више од 20. година организује конференцију “Водоводни и канализациони системи” на Јахорини. Ове године, у периоду од 15-18.05.2022., проф. др Божо Далмација, проф. др Снежана Малетић и ванредни професори, др Александра Тубић и др Маријана Kрагуљ Исаковски, учествовали су у размени искустава са бројним доносиоцима одлука у сектору управљања водама, настављајући успешну сарадњи између науке и привреде.