Kонкурс за доделу једнократне помоћи „Доцент Др Милена Далмација“

  • Post category:.....

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује две једнократне помоћи најуспешнијим студентима који су завршили прву годину студија на смеровима Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином и Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Селекција кандидата ће се вршити према успеху у току студирања на првој години основних академских студија.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси:

Електронска адреса: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34

Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“

Текст конкурса можете погледати овде.