noimageblue

Jelica Zorić

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 22/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2748

e-mail: jelica.zoric@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1987. Hemijsko-tehnološki tehničar, Hemijsko-tehnološka škola “Đorđe Zličić”, Novi Sad, Srbija

Zaposlenje

  • 1996. Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.