Izmena godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020. godinu

  • Post Category:...
Na NNV održanom 12. maja, kao i sednici Saveta fakulteta, održanoj 18. maja 2020.  godine usvojena je Izmena godišnjeg plana rada za održavanje aprilskog, junskog i julskog redovnog ispitnog roka, kao i majskog roka koji je namenjen studentima u produženom statusu i apsolventima.