Intenzivna pripremna nastava

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, u okviru ovogodišnje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz hemije i zaštite životne sredine, po prvi put, organizuje intenzivan kurs od 10.-21.06.2019. godine. Nastava će se organizovati svakodnevno u periodu od 10h u trajanju od deset radnih dana. Pohađanje ovog kursa je besplatno i mogu ga pohađati svi budući studenti koji na prijemnom ispitu polažu hemiju, odnosno zaštitu životne sredine. Organizuju se dva odvojena kursa i prilikom prijave neophodno je da se kandidati izjasne koji kurs žele da pohađaju, kurs iz hemije ili iz zaštite životne sredine. Realizacija nastave zavisiće od broja prijavljenih kandidata.

Prijave za pohađanje kurseva otvorene su do 05.06.2019. godine putem sledećeg