Poštovani studenti,

Sve potrebne informacije vezano za vaše studije možete pronaći na sajtu PMF-a. Pored važnih stavki postoji i link. U slučaju da ne možete da pronađete informacije navodimo Vam redosled kome da se obratite.

Koraci za dobijanje potrebnih informacija (molimo vas da se pridržavate ovog redosleda):

 1. sajt PMF
 2. referent na studentskoj službi (marko.popovic@pmf.uns.ac.rs), kada je upis, zbog obima posla i gužve, savet je da referenta kontaktirate putem e-maila
 3. Zamenik direktora za nastavu na Departmanu (tatjana.djakovic-sekulic@dh.uns.ac.rs)
 4. Prodekan za nastavu (nastava@pmf.uns.ac.rs)
 5.  
 Studentsku službu zvati u period od 10 -11h

 

Važne informacije

 1. Upis (informacije vezano za upis na sve nivoe studija, pravo na upis lica kome je prestao status studenta) https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Pravilnik-o-upisu-studenata-na-studijske-progame-PMF-u-NS.pdf
 2. Cenovnik 2018/19. (cena boda, formula za izračunavanje školarine, uverenja, molbe…) https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/cenovnik/
 3. Godišnji plan rada (ispitni rokovi, prijava ispita, overa semestra, neradni dani) https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Godisnji-plan-rada-2019-2020.pdf
 4. Pravila studiranja (obaveze studenata, status mirovanja, upis godine…) https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Pravila-studiranja-03.04.2019.pdf
 5. Promene studijskih programa – piše se molba koja se predaje referentu na studentskoj službi, zatim se molba upućuje na Departman koji donosi odluku
 6. Česta pitanja studenata (prijava ispita preko studentskog servisa, potrebna dokumentacija za overu semestra, prijava ispita za studente koji se nalaze na praksi ili terenu, obračun troškova za samofinansirajuće studente, prebacivanje studenata sa osnovnih akademskih studija na drugom fakultetu i nastavak školovanja na PMF-u) https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studentska-sluzba/
 7. Univerzalna molba (obrasci) https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studentska-sluzba/