1) Кorisničko ime za ePortal i Moodle je broj indeksa.

2) Fakultetska e-mail adresa se dobija kada se uključiti opciju za PMF imejl adresu na ePortalu.
Sa tom adresom se može pristupiti ostalim servisima (wireless pristup (mreže PMF i eduroam), cloud i dr.)

3) Sva pitanja, sugestije i opis eventualnih problema u radu treba uputiti Laboratoriji za razvoj informacionih sistema na ris@pmf.uns.ac.rs.
Pitanja specifična za Moodle platformu mogu se uputiti na: moodle@pmf.uns.ac.rs.