In memoriam Dušan Miljković

  • Post category:...

Napustio nas je naš profesor dr Dušan Miljković (1938-2020). Sa neizmernim bolom i tugom se opraštamo od našeg dragog profesora, koji je u svet nauke i nastave iz oblasti Organske hemije uveo mnoge generacije studenata. S velikim poštovanjem sećaće ga se njegovi saradnici i kolege sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Profesor Dušan Miljković je rođen 28.02.1938. godine u Skoplju. Diplomirao je na grupi za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1961. godine, a na istom fakultetu je 1965. godine stekao i doktorat hemijskih nauka radeći na sintezi derivata viših masnih kiselina alicikličnog reda koji pokazuju izrazitu tuberkulostatičnu aktivnost.

Za asistenta hemije na PMF-u u Beogradu izabran je 1962. godine i na toj dužnosti ostao je do 1969. godine. U periodu od dve godine (1966. i 1967.) boravio je na Federalnoj Tehničkoj Visokoj školi u Cirihu, Švajcarska, u grupi profesora Eschenmoser-a, na postdoktorskim studijama. U zvanje docenta na PMF-u u Novom Sadu izabran je 1969. godine za predmet Teorijski osnovi organske hemije. U zvanje vanrednog profesora na PMF-u u Novom Sadu izabran je 1974. godine, a redovni profesor postao je, na istom fakultetu, 1982. godine. U toku 1972. i 1973. godine boravio je na Državnom Univerzitetu Pensilvanije, SAD, u svojstvu samostalnog istraživača.

Dušan Miljković se bavio sintetičkom organskom hemijom, posebno u oblasti steroida i ugljenih hidrata. Objavio je preko 150 naučnih radova, kako u vodećim svetskim, tako i u domaćim časopisima, istovremeno je autor i koautor preko 200 naučnih saopštenja, pet obimnih stručnih studija i jednog udžbenika.

Profesor Miljković je bio predsednik Nastavno-naučne grupe za hemiju PMF-a u Novom Sadu, direktor Instituta za hemiju i prodekan PMF-a u Novom Sadu. Bio je član Pokrajinskog komiteta za energetiku i sirovine Izvršnog veća SAPV. Bio je dugogodišnji rukovodilac Katedre za organsku hemiju.

Posle odlaska u penziju, profesor Miljković se nastanio u Sjedinjenim Američkim Državama (od 1994) gde je nastavio intenzivno svoj stručni rad. On se u potpunosti posvetio praktičnoj hemiji i inovatorstvu. Imao je preko 50 US patenata od kojih je većina zaštićena i širom sveta. Bio je autor desetak proizvoda koji se nalaze na tržištu SAD i šire.