noimageblue

Gordana Anušić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2766

e-mail: gordana.anusic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1989. Inžinjer tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija.

Zaposlenje

  • 1991. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.