Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Escape room

Манифестација намењена средњошколцима завршних разреда како би самосталнм решавањем задатака из хемије, биохемије и заштите животне средине кроз низ радионица пронашли крајњи излаз до своје награде. Тимски, удруженим снагама, играју ову популарну игрицу и показују нам своје знање и вештине о ономе што уче у својим школама из научних дисциплина које се код нас изучавају. Пролазећи кроз задатке имају прилику да се упознају са својим будућим асистентима, наставницима и садашњим студентима како би се још боље упознали са нама.