Valerija Gužvanj (1)

dr Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)

Redovni profesor

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 9/IV, Laboratorija: 30/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2740 i + 381 21 485 2782

e-mail: valeria.guzsvany@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 13005696700

Obrazovanje

 • 2006. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 2003. Magistar hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 1998. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2017.-danas, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 2012-2017. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 2007-2012. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 2004-2007. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 2001-2004. Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 1998-2001. Stipendista Ministarstva za edukaciju i nauku na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Instrumentalna analiza
 • Bioanalitička hemija
 • Praktikum iz instrumentalne analize
 • Senzori u hemiji
 • Specijaciona analiza
 • Elektroanalitička hemija
 • Analitička voltametrija
 • Osnovi instrumentalne analize-DON

Udžbenici

 • Gužvanj, V., Praktikum iz instrumentalne analize. Problemi i rešenja, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2011.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Analitička hemija
 • Instrumentalna analiza
 • Elektrohemijski senzori/biosenzori
 • Tečna hromatografija
 • Potencimetrijske titracije
 • U ranijem periodu 1 H NMR
 • Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih metoda za karakterizaciju, određivanje i monitoring odabranih analita.

ODABRANI PROJEKTI

 • Ispitivanje nanostrukturnih materijala kao potencijalnih heterogenih katalizatora za neke razvojno održive procese, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Novi ekstrakcioni postupci u metodama za određivanje totalnog antioksidativnog kapaciteta kao i toksičnih supstanci u voću i hrani biljnog porekla (bilaterala Srbija Slovenija za 2016-2017, rukovodilac iz Republike Srbije)
 • Edukacija savremenih analitičkih i bioanalitičkih metoda, CEEPUS III CZ 0212 (2007-, od 2009-2019, lokalni rukovodilac sa Univerziteta Novom Sadu, Srbija).

ODABRANE REFERENCE

 1. Guzsvány, V., Anojčić, J., Radulović, E., Vajdle, O., Stanković, I., Madarász, D., Kónya, Z., Kalcher, K. (2017): Screen-printed enzymatic glucose biosensor based on a composite made from multiwalled carbon nanotubes and palladium containing particles. Microchimica Acta. 184: 1987-1996.
 2. Cerovac, S., Guzsvány,V., Kónya, Z., Ashrafi, A.M., Švancara, I., Rončević, S., Kukovecz, Á., Dalmacija, B., Vytřas, K. (2015): Trace level voltammetric determination of lead and cadmium in sediment pore water by a bismuth-oxychloride particle-multiwalled carbon nanotube composite modified glassy carbon electrode. Talanta. 134: 640-649.
 3. Jovanov, P., Guzsvány, V., Franko, M., Lazić, S., Sakač, M., Sarić, B., Banjac, V. (2013): Multi-residue method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey using optimized dispersive liquid-liquid microextraction combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Talanta. 111:125-133.
 4. Guzsvány, V., Nakajima, H., Soh, N., Nakano, K., Imato, T. (2010): Antimony-film electrode for the determination of trace metals by sequential-injection analysis/anodic stripping voltammetry. Analytica Chimica Acta. 658: 12-17.
 5. Abramović, B., Bjelica, L., Gaál, F., Guzsvány, V., Jovanović Lj. (2003): Some Electrochemical Characteristics of Boron‐and Phosphorus‐Doped Glassy Carbon Electrodes. Electroanalysis. 15: 878-884.

OSTALO

 • Bila je mentor pri izradi 65 BSc, 45 MSc i 5 PhD teza (komentor pri izradi jedne PhD teze, Univerzitet Lodz).
 • Objavila je 57 radova (citiranost na SCOPUS 1159, broj hetero citata 979, h-indeks 21).
 • Učestvovala je u inovacijama nekih nastavnih jedinica na nivou BSc, MSc i PhD studija.
 • i 2016. je bila organizator međunarodnog skupa Mladi istraživački Seminar mladih istraživača iz analitičke hemije (YISAC).
 • Služi kao recenzent u više od 30 različitih časopisa i kod jednog fakultetskog praktikuma.
 • Učestvovala je kao istraživač pri realizaciji 9 međunarodnih i 6 domaćih projekata, četiri puta bila rukovodilac projekata i jednom je pod rukovodilac.
 • U nekim slučajevima služi i kao simultani prevodilac na srpskom i mađarskom jeziku.
 • Ovakav rad pomogao je u modernizaciji svoje radne sredine, uključujući nabavku opreme npr. potenciostati/galvanostati,  uređaj za potenciometrijsku titraciju, automatska bireta, tehnička i analitička vaga, HPLC uređaj, pH-metar/konduktometar i druge manje jedinice za rad.
 • Član je Srpskog hemijskog društva-Hemijsko društvo Vojvodine, bila je sekretar Analitičke sekcije, a trenutno je člana odbora za Međunarodnu saradnju.
 • Višestruko je boravila na naučnim usavršavanjima.
 • Dobitnik je nagrade János Arany za mladog istraživača 2010. godine. od Mađarske akademije nauka, i Jubilejske plakete za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate u radu i razvoju Departmana za hemiju, biohemija i zaštitu životne sredine 2012. godine.