Prof. Tatjana Djakovic Sekulic slika za sajt

др Татјана Ђаковић Секулић

Редовни професор

 

 

Kатедра за општу и неорганску хемију

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 11/ИВ

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел: + 381 21 485 2742

е-маил: tatjana.djakovic-sekulic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6603146699

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4333-9085

Образовање

 • 1998. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993. Магистар хемије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1989. Дипломирани инжењер технологије, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2008-данас: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004-2008. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999-2004. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1994-1999. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1990-1994. Асистент приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Општа хемија
 • Хемија 1 и 2 (смер Заштита животне средине)
 • Бионеорганска хемија
 • Kолоидна хемија
 • Kорелациона анализа у хемији
 • Хроматографски принципи
 • Одабрана поглавља опште и неорганске хемије
 • Течна хроматографија
 • Хемијска структура и особине хемијских једињења.

Уџбеници

 • Ђаковић Секулић, Т. Бионеорганска хемија, Универзитет у Новом Саду Природно-метематички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, 2017.
 • Ђаковић Секулић, Т. Хемија за аналитичаре заштите животне средине, Универзитет у Новом Саду Природно-метематички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, 2014.
 • Перишић-Јањић, Н., Ђаковић-Секулић, Т., Гаџурић С. Општа хемија, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008.
 • Ђаковић-Секулић, Т. Практикум вежби из хемије са радном свеском, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, 2013.
 • Перишић-Јањић, Н., Ђаковић-Секулић, Т., Подунавац-Kузмановић, С. Практикум опште и неорганске хемије – радна свеска, Наука, Београд, 2005.
 • Ђаковић-Секулић, Т. Практикум из органске хемије, радна свеска за студенте екологије, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад,
 • Сакач, М., Ђаковић-Секулић, Т., Тривић, С., Ваштаг, Ђ., Војиновић-Јешић, Љ., Гаковић, А., Матијевић, Б., Срећо, Б. Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије, Природно-математићки факултет, Департман за хемију, биохемију у заштиту животне средине, Нови Сад, 2009.
 • Леовац, В., Шурањи, Т., Пенов-Гаши, K., Сегединац, М., Сакач, М., Ђаковић-Секулић, Т., Ваштаг, Ђ., Матијевић, Б. Збирка задатака из хемије за припремање пријемног испита, Универзитет у Новом Саду, Природно-математићки факултет, Департман за хемију, Нови Сад, 2006.

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Течна хроматографија ламинарна и колонска
 • Kорелација струкутре и особина молекула.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Проучавање синтезе, структуре и својстава органских једињења природног и синтетског порекла, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Fundamental Research on the Removal of Organic Pollutants in Water Treatment by Special Hybrid Processess, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Nemačke (BMBF) uz podšku Humbolt Foundacije, (2010-2014)
 • Модернизација последипломских студија хемије и хемији сродних програма (MCHEM), Tempus, (2010-2013).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Djaković Sekulić, T., Smoliński, A., Mandić, A., Lazić, A. (2018): Chromatographic and in silico assessment of logP measures for new spirohydantoin derivatives with anticancer activity. Journal of Chemometrics. 32(4): e2991, https://doi.org/10.1002/cem.2991
 2. Djaković Sekulić, T. Lj., Smoliński, A. (2017) RP-HPTLC data in correlation studies of a 5-arylidene-2,4-thiazolidinedione derivatives. Journal of Chromatographic Science. 55: 564-570.
 3. Djaković Sekulić, T., Keleman, S., Tot, K., Tot, J., Trišović, N., Ušćumlić, G. (2016) In silico study of chromatographic lipophilicity parameters of 3-(4-substituted benzyl)-5-phenylhydantoins. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening. 19: 437-443.
 4. Djaković-Sekulić, T., Ačanski, M., Perišić-Janjić, N. (2002): Evaluation of the Predictive Power of Calculation Procedure for Molecular Hydrophobicity of Some Estradiol Derivates. Journal of Chromatography B. 766: 67-75.
 5. Ivančev-Tumbas, I., Djaković Sekulić, T., Molnar, J., Tubić, A., Agbaba, J., Tričković, J., Kragulj, M. (2014): Correlation of selected molecular properties and recovery values in volatile organic compounds analysis: comparison of two water matrices. RSC Advances. 4: 53730-53739. doi: 10.1039/c4ra06123c

ОСТАЛО

 • Помоћник Директора Департмана у два мандата (2015-2018 и 2018-2021)
 • Руководилац Kатедре за општу и неорганску хемију (2011-2018)
 • Члан Наставно-научног већа Природно-математичког факултета (2005-2009)
 • Члан акредитационог тима ПМФ-а
 • Руководилац студијског програма Основих академских студија Хемије (од 2008)
 • Члан Kомисије за оцену квалитета истраживачког рада ПМФ-а (од 2008)
 • Рецензент Kомисије за акредитацију и проверу квалитета високог образовања (од 2007)
 • Верификатор Kартона научног радника АПВ, Покрајински Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (од 2016)
 • Члан Стамбене комисије Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду.