Srđan Roncevic_sajt

dr Srđan Rončević

Redovni profesor

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 5/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2728

e-mail: srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55886805800

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8698-4204

Obrazovanje

 • 2007. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2002. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2017. Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu2013-2018.
 • 2012-2017. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2007-2012. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2004-2007. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000-2004. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999-2000. Talenat-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Osnovi zaštite okoline
 • Zaštita zemljišta
 • Hemijska tehnologija
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Bezotpadna tehnologija
 • Remedijacione tehnologije
 • Ekoinženjering
 • Odabrana poglavlja zaštite životne sredine
 • Remedijacioni procesi

Udžbenici

 • Dalmacija B., Rončević S., Krčmar D., Kerkez Đ., Pešić V., Praktikum iz hemijske tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Rončević S., Vrbaški Ž., Krčmar D., Hemijska tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Ivančev-Tumbas I., Agbaba J., Rončević S., Modelovanje procesa u životnoj sredini, odabrana poglavlja za studente hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2008.
 •  

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemija i tehnologija zaštite životne sredine
 • Kvalitet voda i sedimenta
 • Remedijacija zagađenih lokaliteta (voda, zemljište, sediment).

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj modela za prioritizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju u AP Vojvodini na osnovu procene rizika na životnu sredinu, Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Maletić, S.P., Beljin, J.M., Rončević, S.D., Grgić, M.G., Dalmacija, B.D. (2019): State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques. Journal of Hazardous Materials. 365:467-482.
 2. Krčmar, D., Tenodi, S., Grba, N., Kerkez, Dj., Watson, M., Rončević, S., Dalmacija, B. (2018): Preremedial assessment of the municipal landfill pollution impact on soil and shallow groundwater in Subotica, Serbia. Science of the Total Environment. 615:1341-1354.
 3. Rončević, S., Spasojević, J., Maletić, S., Molnar Jazić, J., Kragulj Isakovski, M., Agbaba, J., Grgić, M., Dalmacija, B. (2016): Assessment of the bioavailability and phytotoxicity of sediment spiked with polycyclic aromatic hydrocarbons. Environmental Science and Pollution Research. 23(4):3239-3246.
 4. Spasojević, J.M., Maletić, S.P., Rončević, S.D.,  Radnović, D.V., Čučak, D.I., Tričković, J.S., Dalmacija, B.D. (2015): Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment. Journal of Hazardous Materials. 283:60–69.
 5. Mohora, E., Rončević, S., Agbaba, J., Tubić, A., Mitić, M., Klašnja, M., Dalmacija, B. (2014): Removal of arsenic from groundwater rich in natural organic matter (NOM) by continuous electrocoagulation/flocculation (ECF). Separation and Purification Technology. 136:150-156.

OSTALO

 • Učestvovao je u realizaciji više od 60 projekata i studija, od čega je rukovodio jednim međunarodnim, dva nacionalna i jednim projektom lokalnog značaja
 • Prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj PMF-a (2015-danas)
 • Pomoćnik direktora Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2010-2015)
 • Član Nastavno-naučnog Veća PMF (2009-danas)
 • Zamenik predsednika Odbora za integrisani istraživački i umetnički rad i međunarodnu saradnju Senata UNS-a (2015-2018)
 • Rukovodilac osnovnih akademskih studija hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom (2013-danas)
 • Šef akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” (2017-2018)
 • Rukovodilac za kvalitet akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” (2009-2012, 2014-2015)
 • Član Stručnog saveta za oblast prirodno-matematičkih nauka Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2008-2018)
 • Član Komisije KS H047 – Hemija, Institut za standardizaciju Srbije (2012-danas).