DSC_0940

dr Snežana Papović

Docent

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 10/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2741

e-mail: snezana.papovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: 

https://www.researchgate.net/profile/Snezana_Papovic

SCOPUS Autor ID: 55900707000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3102-991X

Obrazovanje

 • 2018. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2012. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas, Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2020-2021, Naučni-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2017-2020, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2014-2017. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Nastava i kursevi

 • Analitika sportskih suplemenata
 • Kompleksi u Analitičkoj hemiji
 • Analitika kozmetičkih preparata

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Elektroliti u litijum-jonskim baterijama
 • Sinteza i ispitivanje fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava jonskih tečnosti

ODABRANI PROJEKTI

 • Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (2011-2019)
 • Ispitivanje prisustva odabranih UV filtera iz kozmetičkih preparata u bazenskim vodama na teritoriji APV, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj APV, Srbija (2018-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Papović, S., Cvjetićanin, N., Gadžurić, S., Bešter-Rogač, B., Vraneš, M. (2017): Physicochemical and electrochemical characterisation of imidazolium based IL + GBL mixtures as electrolytes for lithium-ion batteries. Physical Chemistry Chemical Physics. 19: 28139-28152.
 2. Papović, S., Gadžurić, S., Bešter-Rogač, M., Jović, B., Vraneš, M. (2018): A systematic study on physicochemical and transport properties of imidazolium-based ionic liquids with γ-butyrolactone. The Journal of Chemical Thermodynamics. 116: 330-340.
 3. Vraneš, M., Cvjetićanin, N., Papović, S., Šarac, B., Prislan, I., Megušar, P., Bešter-Rogač, M., Gadžurić, S. (2017): Electrical, electrochemical and thermal properties of the ionic liquid + lactone binary mixtures as the potential electrolytes for lithium-ion batteries. Journal of Molecular Liquids. 243: 52-60.
 4. Vraneš, M., Cvjetićanin, N., Papović, S., Pavlović, M., Szilágy,, Gadžurić, S. (2019): Electrochemical study of anatase TiO2 nanotube array electrode in electrolyte based on 1,3-diethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquid. Ionics. 25: 55013-5513.
 5. Papović, S., Vraneš, M., Tot, A., Szilágy, I., Katana, B., Alenezi, K., Gadžurić, S., (2020): Physicochemical Investigations of a Binary Mixture Containing Ionic Liquid 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and Diethyl Carbonate. Journal of Chemical and Engineering Data. 65: 68-80.

OSTALO

 • Rukovodilac projekta finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV (2020-2021)
 • Nagrade:
  • Prva nagrada „Dr Zoran Đinđić za najboljeg mladog naučnika za 2019. godinu” sa teritorije APV, koju dodeljuje UNS
  • Nagrada za „Najboljeg mladog naučnika UNS PMF” (2019)
  • IUPAC nagrada za najbolje prezentovan poster na 56. (2019) i 51. Savetovanju SHD (2014)
  • Mentor studentskog rada koji je nagrađen prvom nagradom Evropske hemijske mreže mladih hemičara i Evonik Industries na 7. Konferenciji Kluba mladih hemičara (2019)
  • Specijalno priznanje SHD za izuzetan uspeh u toku studija na UNS PMF (2012)
  • Četiri nagrade UNS za postignut uspeh tokom osnovnih i master akademskih studija (2009-2013).
 • Studijski boravak u okviru COST „Еxchаngе оn Iоnic Liquids“, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija (2015) i Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Францускa (2016)
 • Aktivan recenzent u domaćim i internacionalnim naučnim časopisima; recenzent u proceduri evaluacije i prihvatanja bilateralnih projekata MPNTR (Sektor za nauku)
 • Sekretar Sekcije za zelenu hemiju u okviru SHD
 • Član organizacionog odbora međunarodnih workshop-ova u Novom Sadu 2016, IUPAC Analytical Chemistry Division i u Beogradu 2020, COST Action CA18202- NECTAR
 • Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama: Srpsko hemijsko društvo-Hemijsko društvo Vojvodine; Klub mladih hemičara Srbije; Klub istraživača UNS; Društvo fizikohemičara Srbije; Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe; International Society of Electrochemistry.