Nataša Slijepčević sajt

Dr Nataša Slijepčević

Naučni saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: +381-21-485-2729

e-mail: natasa.slijepcevic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.hemijskalaboratorija.rs/osoblje.html

SCOPUS Autor ID: 57194496380

Obrazovanje

 • 2020. Doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2013. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 
 • 2012. Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2022: Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2018-2022. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2015-2018. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Kvalitet vode za piće
 • Industrijski procesi
 • Zaštita voda
 • Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Bavi se remedijacijom u oblasti životne sredine, sa akcentom na stabilizaciju/solidifikaciju teških metala i organskih polutanata, kao i sintezom i primenom novih materijala u cilju tretmana zagađenih matriksa iz životne sredine.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).
 • Analiza otpadnih voda i recipijenata u slučaju potencijalnih akcidentnih ispuštanja i analiza mulja sa predlogom mera za bezbedno izmuljivanje i deponovanje sedimenta, finansiran od strane JVP „Vode Vojvodine”, rukovodilac projekta prof. dr Božo Dalmacija, Novi Sad, 2020. Saradnik na projektu.
 • Bilateralni projekat Srbija-Mađarska za ciklus 2021-2022, rukovodilac projekta dr Dragana Tomaševič Pilipović, vanredni profesor. Razvoj novih nanokompozita na bazi biočara za remedijaciju zagađenog sedimenta – NoBiNano. Saradnik na projektu.
 • Program IDEJA, rukovodilac projekta dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredni professor, finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije, Research reinforcement within environmental aspects: step forward to beneficial use of sediment – BEuSED 2021-2024. Saradnik na projektu.
 • Bilateralni projekat Srbija-Belorusija za ciklus 2022-2024, rukovodilac projekta dr Jelena Beljin, vanredni profesor. Dizajniranje i primena nanomaterijala na bazi magnezijum titanata u životnoj sredini (DINANTIAN). Saradnik na projektu.

ODABRANE REFERENCE

 1. Slijepčević N., Tomašević Pilipović D., Kerkez Đ., Krčmar D., Bečelić-Tomin M.  Beljin J., Dalmacija B. (2021) A cost effective method for immobilization of Cu and Ni polluted river sediment with nZVI synthesized from leaf extract, Chemosphere, Vol. 263, 127816, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127816
 2. Kerkez, Dj., Radjenović, D., Tomašević Pilipović, D., Bečelić-Tomin, M., Slijepčević, N., Rončević, S., Dalmacija, B. (2020) Leachability and Microstructural Analysis of Clay and Lime Stabilized/Solidified Polluted Sediment – Long-Term Performance, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, https://doi.org/10.3311/PPch.13403
 3. Slijepčević, N., Kerkez, Dj., Tomašević Pilipović, D., Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Krčmar, D. (2018): Use of two different approaches to the synthesis of nano zero valent iron for sediment remediation. Global NEST Journal. https://doi.org/10.30955/gnj.002649 
 4. Tomašević Pilipović, D., Kerkez, Dj., Dalmacija, B., Slijepčević, N., Krčmar, D., Rađenović, D., Bečelić-Tomin, M. (2018): Remediation of Toxic Metal Contaminated Using Three Types of nZVI Supported Materials. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 101(6): 725-731.
 5. Došić, A., Tomašević-Pilipović, D., Gligorić M., Dalmacija, B., Kerkez, Đ., Slijepčević, , Spasojević,  J., Obrenović Z. (2017): Green remediation of tailings from the mine using inorganic agents. Hemijska industrija. 71 (2): 155-165.

OSTALO

 • Nagrada za najbolje urađen diplomski rad iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu koju dodeljuje fondacija “dr Milena Dalmacija i Renato Vuković” (2012)
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”
 • Sertifikat o učešću na TRAIN programima: Umrežavanje i timski rad, Prezentacione i komunikacione veštine, Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata-prirodne i tehničke nauke (2016)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta (2017-2019).
 • Član Edukativnog centra za zaštitu životne sredine-EDEN (2021)