Jelena Beljin sajt

dr Jelena Beljin (rođ. Spasojević)

Vanredni profesor

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 5/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2728

e-mail: jelena.beljin@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica:  

http://www.hemijskalaboratorija.rs/osoblje.html

SCOPUS Autor ID: 57204667203

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9269-4377

Obrazovanje

 • 2015. Doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NAUČNA I AKADEMSKA ZVANJA

 • 2022: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017-2022. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2014-2015. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2012-2014. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi zaštite okoline
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Ekoinženjering
 • Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine
 • Kontrola kvaliteta životne sredine
 • Bezotpadna tehnologija
 • Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda
 • Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda

UDŽBENICI

 • Beljin, J., Maletić, S., Dalmacija, B., Kerkez, Đ. (2021) Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine – zbirka zadataka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Watson, M., Molnar Jazić, J., Maletić, S., Beljin, J., Kragulj-Isakovski, M., Nikić, J. (2021) Spektroskopske i spektrometrijske metode u analizi životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Kvalitet voda i sedimenta
 • Remedijacione tehnologije
 • Biodostupnost i biodegradabilnost organskih kontaminanata
 • Hemijska procena rizika
 • Analiza vode, sedimenta i zemlišta

ODABRANI PROJEKTI

 • A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate), 101006912, Horizon 2020, Call H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (RIA) (2021-2025)
 • Research reinforcement within environmental aspects: step forward to beneficial use of sediment – BEuSED, #7753609, Fond za nauku Republike Srbije (2022-2025)
 • Upotreba reciklirane mikroplastike i biouglja za uklanjanje specifičnih polutanata iz vodenog medijuma – µPlastChar, APV dugoročni (2021-2024)
 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Slijepčević, N., Tomašević Pilipović, D., Kerkez, Đ., Krčmar, D., Bečelić-Tomin, M., Beljin, J., Dalmacija, B. (2021) A cost effective method for immobilization of Cu and Ni polluted river sediment with nZVI synthesized from leaf extract. Chemosphere, 263. doi 10.1016/j.chemosphere.2020.127816
 2. Maletić, S., Beljin, J., Tamindžija, D., Grgić, M., Molnar Jazić, J., Kragulj Isakovski, M., Rončević, S. (2021) Bioremediation perspective of historically contaminated sediment with polycyclic aromatic hydrocarbons. International Journal of Sediment Research, 36: 479-488.
 3. Grgić, M., Maletić, S., Beljin, J., Kragulj Isakovski, M., Rončević, S., Tubić, A., Agbaba, J. (2019): Lindane and hexachlorobenzene sequestration and detoxification in contaminated sediment amended with carbon-rich sorbents. Chemosphere. 220: 1033-1040. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.017.
 4. Maletić, S.,Beljin, J.,Rončević, S.,Grgić, M.,Dalmacija, B. (2019): State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques. Journal of Hazardous Materials. 365: 467-482. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.1.
 5. Spasojević , Maletić S., Rončević S., Grgić M., Krčmar D., Varga N., Dalmacija B. (2018): The role of organic matter and clay content in sediments for bioavailability of pyrene. Water Science and Technology. 77(2): 439-447. doi: 10.2166/wst.2017.551

OSTALO

 • Prva nagrada za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji koju dodeljuje fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2016)
 • Nagrada za najbolje urađen master rad iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu koju dodeljuje fondacija “dr Milena Dalmacija i Renato Vuković” (2012)
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” (od 2013)
 • Član organizacionog odbora Memorijalni naučni skup “Docent dr Milena Dalmacija”, Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2016, 2022)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Sekretar Hemijskog društva Vojvodine-Srpskog hemijskog društva
 • Član Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta (od 2014)