dr Jasna Adamov

Redovni profesor

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 9/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2732

e-mail: jasna.adamov@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6602213193

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1932-4326

Obrazovanje

 • 2004. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1988. Diplomirani in\enjer hemije bioorganskog smera, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2015: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2015. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005-2010. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1999-2005. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1994-1999. Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Metode i tehnike učenja hemije
 • Primena multimedije u nastavi
 • Ekohemijsko obrazovanje
 • E-učenje
 • Savremena obrazovna tehnologija u nastavi hemije
 • Metodika nastave hemije u radu s darovitim učenicima
 • Odabrana poglavlja ekohemijskog obrazovanja
 • Metode i tehnike učenja hemije – viši kurs
 • E-učenje u hemijskom obrazovanju
 • Metodika nastave hemije u radu s darovitim učenicima – odabrana poglavlja.

Udžbenici

 • Adamov, J., Metodika nastave hemije u radu s darovitim učenicima, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Adamov, J., Andrijević, Lj., Borota, J., Ćebović, T., Katanić, J., Milošević-Tošić, M., Oros, J., Popović, M., Stojčević, J., Praktikum medicinske biohemije i hemije (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege), Novi Sad: Medicinski fakultet, 2013.
 • Vojinović-Miloradov, M., Adamov, J., Tepavčević, S., Calculations in Medical Chemistry With Solutions and Explanations, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1998.
 • Adamov, J., Makivić, N., Olić, S., Hemija za sedmi razred, Gerundijum, Beograd, 2012.
 • Adamov, J., Makivić, N., Olić, S., Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za sedmi razred, Gerundijum, Beograd, 2012.
 • Adamov, J., Đurđević, R., Kalamković, S., Hemija za osmi razred, Gerundijum, Beograd, 2012.
 • Adamov, J., Đurđević, R., Kalamković, S., Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za osmi razred, Gerundijum, Beograd, 2012.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Metodika nastave hemije
 • Primena multimedije u nastavi
 • Elektronsko učenje i učenje na daljinu
 • Rad sa darovitim učenicima
 • Ekohemijsko obrazovanje.

ODABRANI PROJEKTI

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education, Erasmus+ (2017-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Adamov, J., Olić, S. (2018) The relationship between learning styles and students’ chemistry achievement, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 37(1): 79-88.
 2. Olić, S., Ninković, S., Adamov, J. (2016) Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning. Psihologija, 49(1): 51-66.
 3. Olić, S., Adamov, J. (2017) Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji:, Nastava i vaspitanje, 66(1): 55-66
 4. Maravić M., , Ivković S., Adamov J., Segedinac M. (2014) SERBIAN SCHOOL SYSTEM AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS, New Educational Review, 36(2): 229-239
 5. Adamov J., Segedinac M., Ković M., Olić S., Horvat S. (2012) New Educational Review, 28(2): 153-164.

OSTALO

 • Nagrada za najboljeg profesora Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (2012)
 • Član nadzornog odbora Društva predmetnih didaktičara Srbije
 • Član Programske komisije za hemiju Istraživačke stanice Petnica
 • Član Komisije za talente Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine
 • Član Radne grupe za implementaciju elektronskog obrazovanja u visokom školstvu u Srbiji
 • Koordinator tima za ocenu kvaliteta nastave Departmana za hemiju, biohemiju i zašitu životne sredine PMF
 • Koordinator tima za bezbednost i zaštitu na radu Departmana za hemiju, biohemiju i zašitu životne sredine PMF
 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine.