0K8A7529-mala (1)

dr Jasmina Agbaba

Redovni profesor

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13b/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2798

e-mail: jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 23966244400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9915-2885

Obrazovanje

 • 2005. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2015: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2015. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005-2010. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004-2005. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999-2004. Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997-1999. Talenat-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi zaštite okoline
 • Zagađenje vazduha
 • Zaštita vazduha
 • Ekotoksikologija
 • Procena rizika u životnoj sredini
 • Hemija i ekotoksikologija zagađenja
 • Hromatografske metode u analizi životne sredine
 • Kontrola kvaliteta vode za piće
 • Ekotoksikologija (viši kurs)

Udžbenici

 • Agbaba, J., Dalmacija, B., Bečelić-Tomin, M., Tubić, A.: Kvalitet vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2014.
 • Tomašević-Pilipović, D., Dalmacija, M., Dalmacija, B., Agbaba, J., Trtičković, J., Ugarčina Perović, S.: Zagađivanje voda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Ivančev-Tumbas I., Agbaba J., Rončević S., Modelovanje procesa u životnoj sredini, odabrana poglavlja za studente hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Agbaba, J., Maletić, S., Kragulj Isakovski, M., Molnar Jazić, J.: Zagađenje i zaštita vazduha – praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Dalmacija, M., Maletić, S., Agbaba, J., Dalmacija, B., Molnar J., Ugarčina Perović, S., Tomašević, D.: Praktikum iz kvaliteta vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2013.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemija i tehnologija zaštite životne sredine
 • Procesi pripreme vode za piće
 • Tehnike remedijacije podzemnih voda

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019)
 • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water – ARSENICPLATFORM, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Petronijević, M., Agbaba, J., Ražić, S., Molnar Jazić, J.,  Tubić, A.,  Watson, M.,  Dalmacija, B. (2019): Fate of bromine-containing disinfection by-products precursors during ozone and ultraviolet-based advanced oxidation processes. International Journal of Environmental Science and Technology. 16: 171–180.
 2. Nikić, J., Watson, M., Tubić, A., Kragulj Isakovski, M., Maletić, S., Mohora, E., Agbaba, J. (2018): Arsenic removal from water using a one-pot synthesized low cost mesoporous Fe-Mn modified biosorbent. Journal of the Serbian Chemical Society. https://doi.org/10.2298/JSC180809099N.
 3. Watson, М. А., Tubić, А., Agbaba, Ј., Nikić, Ј., Maletić, S., Molnar Jazić, Ј., Dalmacija, B. (2016): Response surface methodology investigation into the interactions between arsenic and humic acid in water during the coagulation process. Journal of Hazardous Materials. 312: 150-158.
 4. Agbaba, J., Tubic, A., Dalmacija, B., Watson, M. A., Molnar, J., Roncevic, S., Maletic, S. (2015): Investigation of the impact of ozone pretreatment and powdered activated carbon addition on the removal of natural organic matter by coagulation. Desalination and Water Treatment. 56(4): 912-920.
 5. Mohora, E., Rončević, S., Agbaba, J., Tubić, A., Mitić, M., Klašnja, M., Dalmacija, B. (2014): Removal of arsenic from groundwater rich in natural organic matter (NOM) by continuous electrocoagulation/flocculation (ECF). Separation and Purification Technology. 136:150-156.

OSTALO

 • Dobitnik Plakete za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate u radu i razvoju Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (2012);
 • Direktor Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2018-danas);
 • Pomoćnik direktora Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2007-2010 i 2012-2018);
 • Rukovodilac Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine (2012-2018);
 • Član Stručnog veća za prirodno-matematičke nauke (2015-2019) i tehničko-tehnološke nauke (2017-2019) Senata Univerziteta u Novom Sadu;
 • Član Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta (2012-2015);
 • Član Nastavno-naučnog Veća Prirodno-matematičkog fakulteta (2004-2006 i 2018-danas);
 • Član akreditacionog tima Prirodno-matematičkog fakulteta i rukovodilac akreditacionog tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2007-danas)
 • Rukovodilac osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine (2008-danas);
 • Jedan od osnivača akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” i njen rukovodilac (2009-2010);
 • Član Stručnog saveta za oblast tehnologije i zaštite životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2015-2016).