0K8A7529-mala (1)

др Јасмина Агбаба

Редовни професор

 

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 11/V

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел: + 381 21 485 2798

е-маил: jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 23966244400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9915-2885

Образовање

 • 2005. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Магистар хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2015: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010-2015. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005-2010. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004-2005. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999-2004. Асистент-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997-1999. Таленат-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Основи заштите околине
 • Загађење ваздуха
 • Заштита ваздуха
 • Екотоксикологија
 • Процена ризика у животној средини
 • Хемија и екотоксикологија загађења
 • Хроматографске методе у анализи животне средине
 • Kонтрола квалитета воде за пиће
 • Екотоксикологија (виши курс)

Уџбеници

 • Агбаба, Ј., Далмација, Б., Бечелић-Томин, М., Тубић, А.: Kвалитет воде за пиће, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2014.
 • Томашевић-Пилиповић, Д., Далмација, М.†, Далмација, Б., Агбаба, Ј., Тртичковић, Ј., Угарчина Перовић, С.: Загађивање вода, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2015.
 • Иванчев-Тумбас И., Агбаба Ј., Рончевић С., Моделовање процеса у животној средини, одабрана поглавља за студенте хемије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад,
 • Агбаба, Ј., Малетић, С., Kрагуљ Исаковски, М., Молнар Јазић, Ј.: Загађење и заштита ваздуха – практикум, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2018.
 • Далмација, М.†, Малетић, С., Агбаба, Ј., Далмација, Б., Молнар Ј., Угарчина Перовић, С., Томашевић, Д.: Практикум из квалитета воде за пиће, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2013.

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хемија и технологија заштите животне средине
 • Процеси припреме воде за пиће
 • Технике ремедијације подземних вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Испитивање механизма транспорта загађујућих материја и развој метода ин-ситу и еx-ситу ремедијације у зони обалске филтрације, као подлога имплементацији Стратегије водоснабдевања и заштите вода АП Војводине, Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине, Србија (2016-2019)
 • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water – ARSENICPLATFORM, IPA program прекограничне сарадње Мађарска-Србија (2011-2013).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Petronijević, M., Agbaba, J., Ražić, S., Molnar Jazić, J.,  Tubić, A.,  Watson, M.,  Dalmacija, B. (2019): Fate of bromine-containing disinfection by-products precursors during ozone and ultraviolet-based advanced oxidation processes. International Journal of Environmental Science and Technology. 16: 171–180.
 2. Nikić, J., Watson, M., Tubić, A., Kragulj Isakovski, M., Maletić, S., Mohora, E., Agbaba, J. (2018): Arsenic removal from water using a one-pot synthesized low cost mesoporous Fe-Mn modified biosorbent. Journal of the Serbian Chemical Society. https://doi.org/10.2298/JSC180809099N.
 3. Watson, М. А., Tubić, А., Agbaba, Ј., Nikić, Ј., Maletić, S., Molnar Jazić, Ј., Dalmacija, B. (2016): Response surface methodology investigation into the interactions between arsenic and humic acid in water during the coagulation process. Journal of Hazardous Materials. 312: 150-158.
 4. Agbaba, J., Tubic, A., Dalmacija, B., Watson, M. A., Molnar, J., Roncevic, S., Maletic, S. (2015): Investigation of the impact of ozone pretreatment and powdered activated carbon addition on the removal of natural organic matter by coagulation. Desalination and Water Treatment. 56(4): 912-920.
 5. Mohora, E., Rončević, S., Agbaba, J., Tubić, A., Mitić, M., Klašnja, M., Dalmacija, B. (2014): Removal of arsenic from groundwater rich in natural organic matter (NOM) by continuous electrocoagulation/flocculation (ECF). Separation and Purification Technology. 136:150-156.

ОСТАЛО

 • Добитник Плакете за изузетан допринос и остварене резултате у раду и развоју Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (2012);
 • Директор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине (2018-данас);
 • Помоћник директора Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине (2007-2010 и 2012-2018);
 • Руководилац Kатедре за хемијску технологију и заштиту животне средине (2012-2018);
 • Члан Стручног већа за природно-математичке науке (2015-2019) и техничко-технолошке науке (2017-2019)
 • Члан Сената Универзитета у Новом Саду;
 • Члан Савета Природно-математичког факултета (2012-2015);
 • Члан Наставно-научног Већа Природно-математичког факултета (2004-2006 и 2018-данас);
 • Члан акредитационог тима Природно-математичког факултета и руководилац акредитационог тима Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине (2007-данас)
 • Руководилац основних академских студија заштите животне средине (2008-данас);
 • Један од оснивача акредитоване Лабораторије за хемијска испитивања животне средине “Доцент др Милена Далмација” и њен руководилац (2009-2010);
 • Члан Стручног савета за област технологије и заштите животне средине Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (2015-2016).