dr Ivana Kuzminac

dr Ivana Kuzminac

Asistent sa doktoratom

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 5/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2772

e-mail: ivana.kuzminac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57190574768

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8045-3568

Obrazovanje

 • 2018. Doktor hemijskih nauka, Prirodno­matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2023: Asistent sa doktoratom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2020: Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016-2020. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2016. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Udžbenici

 1. Đaković-Sekulić, Đ. Vaštag, Lj. Vojinović Ješić, B. Matijević, B. Srećo Zelenović, M. Radanović, S. Apostolov, Nataša Simin, A. Nikolić, K. Pavlović, I. Kuzminac, „Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije“, Faculty of Sciences, Novi Sad, 2019.

Nastava i kursevi

 • Zaštita funkcionalnih grupa
 • Organska hemija I
 • Organska hemija II.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije steroidnih hormona
 • Medicinska hemija

ODABRANI PROJEKTI

 • Novel steroid derivatives for anticancer drug development, projekat bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije; oznaka projekta 337-00-577/2021-09/27; trajanje projekta 2022-2024. Rukovodilac projekta: dr Marina Savić.
 • Novi steroidni derivati – potencijalni hemioterapeutici, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2667/2021-01), trajanje projekta: 2021-2024. godine, rukovodilac projekta: vanredni profesor dr Marina Savić.
 • Razvoj steroidnih derivata od potencijalnog biomedicinskog značaja, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2309/2021-01), trajanje projekta: 2021-2022. godine, rukovodilac projekta: dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik.
 • Organska hemija u struci i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja Republike Srbije, programska aktivnost “Razvoj visokog obrazovanja”, (2021-2022) 
 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Kuzminac, I., Klisurić, O., Škorić, D., Jakimov, D., Sakač, M. (2017): Structural analysis and antitumor potential of novel 5,6-disubstituted-17a-homo-17-oxa-androstane derivatives, Structural Chemistry  28:567–576
 2. Kuzminac, I., Jakimov, D., Bekić, S., Ćelić, A., Marinović, M., Savić, M., Raičević, V., Kojić, V., Sakač, M. (2021): Synthesis and anticancer potential of novel 5,6-oxygenated and/or halogenated steroidal D-homo lactones, Bioorganic & Medicinal Chemistry 30:115935
 3. Kuzminac, I., Ćelić, A., Bekić, S., Kojić, V., Savić, M., Ignjatović, N. (2022): Hormone receptor binding, selectivity and cytotoxicity of steroid D-homo lactone loaded chitosan nanoparticles for the treatment of breast and prostate cancer cells, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 216:112597
 4. Kuzminac, I., Bekić, S., Ćelić, A., Jakimov, D., Sakač, M. (2022): Antitumor potential of novel 5α,6β-dibromo steroidal D-homo lactone, Steroids 188:109118
 5. Kuzminac, I., Savić, M., Ajduković, J., Nikolić, A. (2023): Steroid and Triterpenoid Compounds with Antiparasitic Properties, Current Topics in Medicinal Chemistry 23:791-815

OSTALO

 • Član Mense Srbije (2013-2015.), Srpskog hemijskog društva (2014.-) i The Isoprenoids Society (2018-)
 • Nagrade:

  • Nagrada za „Najboljeg mladog naučnika UNS PMF” (2022)
  • Mentor master rada koji je nagrađen trećom nagradom “Mihajlo Pupin“ koju dodeljuje Matica srpska (2023)
  • IUPAC nagrada za najbolji poster na 55. Savetovanju SHD 2018.
  • Phytochemical Society of Europe nagrada za najbolji poster na 24rd Conference on Isoprenoids (Poljska, 2018.)
  • Nagrada Fonda dr. Nenad Kostić za najbolji master rad na teritoriji Republike Srbije za 2014.god.
  • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za 2013.god.
  • Nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2011/2012. god. Univerziteta u Novom Sadu
  • Nagrada za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2011/2012.god. i Vlade AP Vojvodine
  • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za naučni i stručni rad studenta u školskoj 2010/2011. god.
  • I mesto iz oblasti hemije na Primatijadi 2011. god.
  • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u prethodnom studiranju u školskoj 2008/2009., 2009/2010., 2010/2011.god. i za završene studije u školskoj 2011/2012.god.
 • TRAIN program Univerziteta u Novom Sadu (2015. god.): „Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju“ i „Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – prirodne i tehničke nauke“
 • FEBS workshop “Scientific writing” (ENABLE Symposium 2017.)
 • Studijski boravaci u okviru ERASMUS+ programa Univerzitet u Alkali, Španija (2019) i u okviru Coimbra Group stipendije na Univerzitetu u Padovi, Italija (2023)
 • Sekretar Sekcije za medicinsku hemiju pri HDV-SHD (2022)