dr Božo Dalmacija

Profesor emeritus

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

CONTACT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Office: 12/V

Adress: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Serbia

Tel:+ 381 21 485 2730

e-mail: bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Author ID: 6602146403

Obrazovanje

 • 1984. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1981. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1975. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2022: Profesor emeritus, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1996: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1992-1996. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1986-1992. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1979-1986. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Hemijska tehnologija
 • Zaštita voda
 • Kvalitet vode za piće
 • Industrijski procesi
 • Ekoinženjering
 • Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda
 • Kontrola kvaliteta vode za piće

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemija i tehnologija zaštite životne sredine
 • Kvalitet voda i sedimenta
 • Remedijacija zagađenih lokaliteta (voda, zemljište, sediment)
 • Tretman vode za piće i otpadnih voda.

Udžbenici

 • Maletić S., Dalmacija M., Dalmacija B., Bečelić-Tomin M., Rončević S., Krčmar D., Kerkez Đ., Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Rončević S., Krčmar D., Kerkez Đ., Pešić V., Praktikum iz hemijske tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Tomašević Pilipović D., Dalmacija M., Dalmacija B., Agbaba J., Tričković J., Ugarčina Perović S., Zagađivanje voda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Maletić S., Krčmar D., Dalmacija M., Tomašević D., Ugarčina Perović S., Pešić V., Praktikum iz zaštite voda II deo, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija M., Maletić S., Dalmacija B., Praktikum iz zaštite voda I deo, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija M., Maletić S., Agbaba J., Dalmacija B., Molnar J., Ugarčina Perović S., Tomašević D., Praktikum iz kvaliteta vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Rončević S., Vrbaški Ž., Krčmar D., Hemijska tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2012.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj modela za prioritizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju u AP Vojvodini na osnovu procene rizika na životnu sredinu, Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019).
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Maletić, S.P., Beljin, J.M., Rončević, S.D., Grgić, M.G., Dalmacija, B.D. (2019): State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques. Journal of Hazardous Materials. 365:467-482.
 2. Krčmar, D., Tenodi, S., Grba, N., Kerkez, Dj., Watson, M., Rončević, S., Dalmacija, B. (2018): Preremedial assessment of the municipal landfill pollution impact on soil and shallow groundwater in Subotica, Serbia. Science of the Total Environment. 615:1341-1354.
 3. Rončević, S., Spasojević, J., Maletić, S., Molnar Jazić, J., Kragulj Isakovski, M., Agbaba, J., Grgić, M., Dalmacija, B. (2016): Assessment of the bioavailability and phytotoxicity of sediment spiked with polycyclic aromatic hydrocarbons. Environmental Science and Pollution Research. 23(4):3239-3246.
 4. Spasojević, J.M., Maletić, S.P., Rončević, S.D.,  Radnović, D.V., Čučak, D.I., Tričković, J.S., Dalmacija, B.D. (2015): Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment. Journal of Hazardous Materials. 283:60–69.
 5. Dalmacija, M., Prica, M., Dalmacija, B., Rončević, S., Klašnja, M. (2011): Quantifying the environmental impact of As and Cr in stabilized/solidified materials. Science of the Total Environment. 412-413:366-374.

OSTALO

 • Rukovodio je izradom dvadeset višegodišnjih naučnih projekata finansinsiranih od strane resornih ministarstava Republike Srbije i Pokrajinskih sekretarijata AP Vojvodine, kao i više od 100 projekata za potrebe privrede. Kao saradnik je učestvovao je u realizaciji desetak višegodišnjih projekata (od toga 5 međunarodnih).
 • Član Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2018-do danas)
 • Direktor Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (1998-2018)
 • Prodekan za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (1993-1998)
 • Rukovodilac akreditovane laboratorije – Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine “Dr Milena Dalmacija” (2009-2018)
 • Osnivač Škole za zaštitu životne sredine, koja se tradicionalno održava od 1997. godine.
 • Osnivač Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Jedan od osnivača Udruženja za unapređenje i zaštitu životne sredine.
 • Rukovodilac Centra izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika (CECRA).
 • Član Nastavno-naučnog Veća Prirodno-matematičkog fakulteta (1992-2018).
 • Predsednik Nastavno-naučnog Veća Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (1992-2018).
 • Član stručnog Veća Senata Univerziteta u Novom Sadu za polje prirodno-matematičkih nauka (2007-2015).
 • Član matičnog odbora za uređenje, zaštitu i korišćenje vode, vazduha i zemljišta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2015).
 • Nagrade i priznanja:
  • Nagrada za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine;
  • Jubilarna povelja Jugoslovenskog društva za zaštitu voda za izuzetan doprinos u tadu Društva;
  • Diploma Jugoslovenskog društva za zaštitu voda za naučno-stručni doprinos na konferencijama „Zaštita voda“;
  • Povelja za ostvarene rezultate u radu, povodom 50 godina Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine;
  • Plaketa Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci za izvanrdan doprinos u radu i razvoju Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci.
 • Član je stručnih asocijacija: IWA – International Water Association, Srpsko hemijsko društvo, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Jugoslovenskog društva za zaštitu voda.