dr Borko Matijević

Redovni profesor

Katedra za analitičku hemiju 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2753

e-mail: borko.matijevic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID:8413607200

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-1054-3909

Obrazovanje

 • 2011. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2004. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2024-danas, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2019-2024, Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2014-2019. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013-2014. Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2005-2008. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2004-2005. Viši tehnički saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Praktikum iz analitičke hemije

Udžbenici

 • Matijević B, Kontrola kvaliteta i validacija analitičkih metoda-primena u volumetrijskoj i gravimetrijskoj analizi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2013.
 • Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović-Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B., Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2009.
 • Leovac, V., Šuranji, T., Penov-Gaši, K., Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Vaštag, Đ., Matijević, B., Zbirka zadataka iz hemije za pripremanje prijemnog ispita, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2006.
 •  

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fizičko-hemijska karakterizacija novosintetisanih jedinjenja i proučavanje međumolekulskih interakcija
 • Korelaciona analiza.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Strukturne, termodinamičke i elektrohemijske osobine materijala za konverziju energije i nove tehnologije, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Assaleh, F., Marinković, A., Mijin D. (2016): Solvatochromism of thiouracil azo dyes, Journal of Solution Chemistry, 45: 885-906.
 2. Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Milčić, M., Marinković, A., Petrović, S. (2015): N-(substituted phenyl)-2-chloroacetamides: LSER and LFER study, Arabian Journal of Chemistry, doi:10.1016/j.arabjc.2015.09.008.
 3. Matijević, B., Vaštag, Đ., Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Apostolov, S. (2015): Interpretacija rezultata kvaliteta površinskih voda primenom multivarijalne analize, Hemijska industrija, 69: 29-36.
 4. Matijević, B., Vaštag, Đ., Perišić-Janjić, N., Apostolov, S., Milčić, M., Živković, L., Marinković, A. (2014): Solvent and structural effects on the UV absorption spectra of N-(substituted phenyl)-2-cyanoacetamides, Spectrochimica Acta A, 117: 568-575.
 5. Matijević, B., Zsigrai, I., Vraneš, M., Gadžurić, S. (2012): Cobalt(II)-halide association equilibria in ammonium nitrate – dimethyl sulfoxide melts II. Cobalt(II) bromide, Journal of Molecular Liquids, 169: 117-123.

OSTALO

 • Dugogišnji rukovodilac Marketing tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
 • Dobitnik nagrade „PMF – to sam ja” za promociju fakulteta.
 • Član više radnih grupa, komisija i organa fakulteta.