dr Biljana Milošević

Vanredni profesor

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 8/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2770

e-mail: biljana.kaurinovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6603286738

Obrazovanje

 • 2008. Doktor biohemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001. Magistar hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1994. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2016-today: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2016. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2011. Asistent sa doktoratom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001-2008. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1996-2001. Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Hemija za studente biologije.

Udžbenici

 • Popović, M., Ćebović, T., Kaurinović, B. Repetitorijum iz hemije (za studente medicine), Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2013. ISBN: 978-86-7197-409-7
 • Kaurinović, B., Popović, M. Praktikum za vežbe iz hemije (sa radnom sveskom). Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Novi Sad, 2017. ISBN: 978-86-7031-462-7.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Antioksidantne osobine ekstrakata i etarskih ulja lekovitog bilja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Hemijska karakterizacija i biološke aktivnosti sekundarnih biomolekula iz biljaka i gljiva i njihove interakcije sa ksenobioticima, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010)
 • Bioaktivni konstituenti samoniklih biljaka i mogućnosti njihove primene u farmaciji, kozmetici i prehrani, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2001-2005).

ODABRANE REFERENCE

 1. Kaurinović, B., Popović, M., Vlaisavljević, S., Schwartsova, M., Vojinović-Miloradov, M. (2012): Antioxidant profile of Trifolium pratense. Molecules.17(9):11156-11172.
 2. Kaurinović, B., Popović, M., Vlaisavljević, S., Trivić, S. (2011): Antioxidant capacity of Ocimum basilicum and Origanum vulgareL. extracts. Molecules. 16(9): 7401-7414.
 3. Kaurinović, B., Popović, M., Vlaisavljević, , Rašeta, M. (2011): Antioxidant activities of  Melittis melissophyllumL. (Lamiaceae). Molecules. 16(4): 3152-3167.
 4. Vlaisavljević, S., Kaurinović, , Popović, M., Djurendić-Brenesel, M., Vasiljević, B., Cvetković,D., Vasiljević, S. (2014): Trifolium pratense L. as a potential natural antioxidant. Molecules. 19(1): 713-725.
 5. Vlaisavljević, S., Kaurinović, , Popović, M., Vasiljević, S. (2017): Profile of phenolic compounds in Trifolium pratense L. extracts at different stages and their biological activities. International Journal of Food Properties. 20: 3090-3101.

OSTALO

 • Član SHD i BHV.