biblioteka

Biblioteka Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je osnovana 1962. godine u okviru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Danas je to najbolje opremljena hemijska biblioteka u Vojvodini.

U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 20 mesta opremljenih sa računarima u kojoj studenti mogu da pripremaju kolokvijume i ispite.

Knjižni fond raspolaže sa 19.861 primerkom monografskih publikacija i obuhvata knjige (udžbenici, enciklopedije, rečnici), doktorske, magistarske i specijalističke radove, kao i master i diplomske radove. Fond raspolaže sa 406 naslova domaće i strane periodike i 3343 primeraka ostalog bibliotečkog materijala. Od osnivanja do danas sačuvano je 1717 cd-ova diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova odbranjenih na Departmanu.

Rad sa korisnicima se odvija svakim radnim danom od 07.30h – 14.30h.

Članovi biblioteke mogu biti naši studenti hemije, biohemije i ekologije, poslediplomci, kao i zaposleno osoblje. Ostala zainteresovana lica mogu iznajmiti knjige uz neki dokument, u skladu sa Pravilnikom o radu biblioteke.

Kontakt telefon: 021/485-2723

Kontakt e-mail: biblioteka@dh.uns.ac.rs

ELEKTRONSKI KATALOG BIBLIOTEKE BISIS