Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  • Post category:...

Podsetnik:

U subotu, 25. februara 2023. godine, počinjemo sa pripremnom nastavom za polaganje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine.

Radiće se po zbirci zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine koju možete preuzeti ovde.

Program pripremne nastave možete preuzeti ovde.

Pripremna nastave za polaganje prijemnog ispita iz ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, subota 1. april 2023. godine od 10 sati može se pratiti na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa185395abdcb40e5b7ee279a5dfd54f4%40thread.tacv2/1679991244414?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22067bf741-fe3e-4791-9bbb-b42d98bf5255%22%7d

Molimo vas da se prijavite 5-10 minuta ranije.

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i ove školske godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine. Pripremna nastava će se realizovati online preko odgovarajuće platforme. Predavanja naših nastavnika su tematski organizovana, a vi možete učestvovati u diskusijama i postavljati pitanja koja budete imali. Pripremna nastava je besplatna, uz prethodnu registraciju ovde.

Nakon registracije dobićete potvrdu o uspešnoj registraciji, a pred samu realizaciju nastave i detaljna uputstva za online praćenje kursa.

Nastava je subotom (počevši od 25.02.2023.) od 10 sati. Radiće se po zbirci zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine koju možete preuzeti ovde.

Program pripremne nastave možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na priprema.zastita@dh.uns.ac.rs ili infohemija@dh.uns.ac.rs