9. Kонференција младих хемичара Србије

  • Post category:.....

Девета конференција младих хемичара Србије ће се одржати у суботу, 4. новембра 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Циљ Kонференције је активно учешће младих хемичара (до 35 година) – презентација резултата из области хемијских и биохемијских наука, хемијске технологије и металургије као и медицинских наука који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова, формирање нових контаката и размена научних сазнања. На Kонференцији је званични језик – енглески, у нади да младе научнике припремимо за одлазак на међународне конференције, као и да сви учесници могу активно да учествују у дискусији.

Научна саопштења покривају осам тематских области:

  • Developments in chemical synthesis (органска синтеза, синтеза неорганских комплекса)
  • Chemistry meets Biology (медицинска хемија, биоинформатика, биохемија, биотехнологија, молекуларна генетика, дизајн лекова)
  • Phytochemistry and Food Chemistry (хемија секундарних метаболита, хемија биљака, хемија хране)
  • Environmental awareness (зелена хемија, заштита животне средине)
  • Physical and computational chemistry (физичка хемија, теоријска хемија, електрохемија)
  • Solution chemistry and Chemical equilibrium (хемија у раствору, хемијска равнотежа)
  • Chemistry and Society (историја хемије, настава хемије)
  • Supramolecular Chemistry and Functional Materials (наноматеријали, MOF, хемија макромолекула, технологија полимера и наука о материјалима, хемија чврстог стања)

Ове године ће бити одржано једно пленарно предавање и три предавања по позиву.

Више информација: