Реформа наставe хемије

  • Post category:.....

Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. У последњих десетак година фонд часова хемије у средњим школама континуално се смањује, нарочито у средњим стручним школама, али и на друштвеном и општем смеру у гимназијама. Међутим, стручни предмети базирани на хемији неопходни су за компетентно бављење струком. Ови предмети морају да имају и хемијску основу, што је изостављањем предмета Хемија из програма током реформи онемогућено.
Српско хемијско друштво (СХД) ове године обележава велики јубилеј – 125 година постојања и рада. Један од основних задатака СХД је управо настава и промовисање хемије. Стога је СХД оформило Радну групу за реформу наставе хемије са циљем да се укаже на уочене недостатке образовног система, који се тичу наставе хемије и предлаже промене планова и програма Хемије за образовне профиле за које сматра да је потребно.

12. 12. 2022. | Кoрaк кa нaуци Рaдиo Бeoгрaд 1

Проф. др Душан Сладић са Хемијског факултета Универзитета у Београду, председник СХД, Александар Ђорђевић, истраживач-сарадник са Института за општу и физичку хемију Универзитета у Београду, и Видак Раичевић, истраживач-сарадник са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, били су гости у емисији Корак ка науци Радио Београда. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Између осталог, изнете су информације о томе колико ученици млађег узраста уживају у хемијским експериментима у оквиру промотивних активности на факултетима и у школама, о чему говори Александар Ђорђевић, који учествује у пројекту хемијског факултета Отворена врата, на којем хиљаде деце свих узраста већ годинама први пут долази у додир са ‘хемијском магијом’. Видак Раичевић предаје Хемију ученицима специјалног одељења Гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду за ученике посебних склоности ка биологији и хемији, па са аспекта наставника наводи шта је то што је уочио код ученика, што их је усмерило ка биологији и хемији и шта је то што воле у овим наукама, као и о томе са колико се воље и жеље за знањем хемије ученици припремају и учествују на такмичењима. Ученици средњих школа од 2012. године учествују на Хемијској олимпијади. Од тада до данас сваке године постижу одличне резултате – освајају медаље и бивају међу најбољим такмичарима из целог света. За ово престижно такмичење ученике припремају проф. др Нико Радуловић са ПМФ Универзитета у Нишу и проф. др Душан Сладић.

Њихово гостовање можете погледати на овом линку: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

4. 12. 2022. | TВ Нoвa С

Колико је хемијска писменост важна за квалитетан живот сваке особе и за стручно обављање посла, као и шта би требало мењати  у нашем образовном систему, објаснила је Славица Љубојевић, професорка хемије у Средњој медицинској школи у Београду.

Њено гостовање можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=oSFxdYKGL3k&ab_channel=NOVAS

29. 11. 2022. | Нaучни пoртaл РTС

У емисији РТС-а Научни портал било је речи о неопходности учења хемије у средњим стручним школама, потреби за учењем хемије уопште, иницијативи Српског хемијског друштва за реформу наставе хемије, говоре проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду.

Њихово гостовање можете погледати на овом линку: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/11/30/16551AB1-76F5-4576-B972-1F351FADDC59

25. 11. 2022. | РТВ Војводине

Рената Бесу Петровић, професорка хемије, која је студије хемије завршила на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, предаје хемију на румунском језику у две основне школе. Активан је члан Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. У емисији на румунском језику говори о потреби да се помогне и наставницим и ученицима, да би ученици усвојили знања из хемије, потребна свима. Проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије и потпредседник СХД говори о предлогу Радне групе СХД да се настава хемије реформише и о томе да је СХД, као стручно друштво хемичара, најкомпетентније да препоручи фонд часова и садржај предмета Хемија у различитим образовним профилима. (35-41. минут)

Њихово гостовање можете погледати на овом линку: https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

24. 11. 2022. 13:05 | Радио Београд 

У емисији Корак ка науци Радио Београда  гостовале су проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду и професорка Хемије Весна М. Митровић из Трговачке школе у Београду. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Шта је то што би требало променити у настави хемије у средњим школама да би ученици стекли знања и вештине из хемије, које су им потребне да би се успешно и безбедно бавили својом струком, шта им је неопходно за свакодневни живот, а шта им образовни систем омогућује да науче током формалног школовања, као и са каквим се проблемима се срећу ученици и наставници хемије,  биле су, између осталог, теме разговора у емисији.

Њихово гостовање можете послушати на овом линку: https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

14.11.2022. | РТВ Kрагујевац

Професори факултета на којима се раеализују студијски програми којима се школују професоре хемије, удружени са наставницима хемије који предају хемију у основним и средњим школама у оквиру Српског хемијског друштва (СХД) залажу се за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.  О раду Радне групе СХД, као и о потреби за знањем хемије ученика који завршавају средњу школу, говори за ТВ Крагујевац проф. др Јована Богојески са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (23,18 – 33,44 мин).

Њено гостовање можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=66aKAGzqK74&ab_channel=RTVKragujevac

05.11.2022. | ТВ KCN

О иницијативи Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању и о иницијативи факултета који школују наставнике природних наука да се у нашој земљи обезбеди образовање квалитетног, компетентног и признатог наставног кадра у хемији и другим природним наукама говорио је Проф. др Горан Роглић, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду

Његово гостовање на ТВ KCN можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=pO5HwEgJF3o

25.10.2022. | Јутарњи програм РТВ

Координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Сузана Јовановић-Шанта, гостовала је у јутарњем програму РТВ Војводине где је говорила о потреби за променама у настави хемије у средњим школама ради постизања бољих знања и компетенција ученика.

Њено гостовање у целости можете погледати на линку: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303 

5.9.2022. | Јутарњи програм РТС  – Kако заволети физику и хемију

Ретки су професори који су хемију тако предавали да је ђаци чак и заволе. О томе како заволети хемију говорили су професорка Природно-математичког факултета у Новом Саду Сузана Јовановић Шанта, координатор Радне групе за реформу наставе хемије професора хемије из Десете гимназије у Београду, Јовица Плавшић, чији ђаци са лакоћом уписују факултете где се на пријемном полаже баш хемија.

Њихово гостовање можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AX2Cnvnu57s&feature=share&ab_channel=RTSBeogradskahronikaJutarnjiprogram

Oct 31, 2022 | Уранак 1 – О реформи наставе хемије. Зашто је хемија важна?

О значају квалитетног формалног образовања, које омогућава сваком ученику да стекне фундаментално образовање и научну, математичку и општу писменост, неопходну сваком појединцу, као и о борби Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије, говорила је проф. др Драгица Тривић. Проблеми и изазови са којима се појединци срећу у свакодневном животу и бављењу струком су многобројни и разноврсни, па се знање хемије препоручује и требало би га омогућити формалним образовањем. Знање хемије неопходно је и за наставак школовања на многим факултетима. Према резултатима међународног ПИСА тестирања, ученици из Србије су показали значајно нижа постигнућа у односу на ученике из других земаља.

На овом линку https://www.youtube.com/watch?v=EuJe0QEBPyg можете погледати гостовање проф. др Драгице Тривић.