IMG_3324

Милица Богдановић

Истраживач-приправник

Kатедра за физичку хемију

КОНТАКТ

Природно-математички факултет

Универзитет у Новом Саду

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Кабинет: 19/V

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Tел: + 381 21-485-2737

Емаил: milica.bogdanovic@dh.uns.ac.rs

ORCID: 0000-0001-7122-6929

Образовање

 • 2022. Мастер хемичар, Модул неорганска и физичка хемија, Природно-математички факултет,

  Универзитет у Новом Саду

 • 2021.  Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2023. Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Настава и курсеви

 • Физичка хемија I (вежбе)
  Физичка хемија II (вежбе)

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Рендгенска структурна анализа монокристала
 • Синтеза координационих полимера
 • Синтеза метал-органских мрежа
 • Молекулска спектроскопија

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. M. Bogdanović, N.D. Radnović, B.B. Holló, M.M. Radanović, B.B. Kordić, V.N. Raičević, Lj.S. Vojinović-Ješić, M.V. Rodić, Polymeric Copper(II) Complexes with a Newly Synthesized Biphenyldicarboxylic Acid Schiff Base Ligand—Synthesis, Structural and Thermal Characterization. Inorganics 2022, 10, 261. doi:10.3390/inorganics10120261.

ОСТАЛО

 • Стипендиста Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника (Универзитет у Новом Саду, школска 2019/2020, 2020/2021. година), Фонда за младе таленте Републике Србије (Стипендија Доситеја, школска 2021/22 година) и Фонда града Сремска Митровица током 2018-2022. године
 • „Награда за постигнуте изузетне резултате у претходној години школовања“ (Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, школска 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 година)
 • Награда за научни и стручни рад (Универзитет у Новом Саду, школска 2019/ година)
 • Специјално признање за изузетан успех у току студија (Српско хемијско друштво, 2022. година)
 • Размена студената у оквиру Еразмус+ програма Летње школе хемије, у сврху обављања студентске стручне праксе. Технолошки универзитет у Грацу, Аустрија (TU Graz), јул-септембар 2022. године
 • Учесник у промоцији науке у оквиру манифестација „Ноћ истраживача и „Буди студент 1 дан”
 • Учесник на научно-популарном форуму „ScienceGram” (2019, 2020, 2021, 2022 године)
 • Чланство у научним и стручним организацијама:
  • Клуб младих хемичара Србије (члан од 2019. године)
  • Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине (члан од 2023. године)
  • Српско кристалографско друштво (члан од 2023. године)