“БИОХЕМИЈА У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА” – практичан део курса одржан у лабораторијама Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

  • Post category:.....

Биохемијско друштво Србије организовало је курс за студенте “БИОХЕМИЈА У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА – ИЗУЧАВАЊЕ БИОХЕМИЈСКИХ И СРОДНИХ МЕТОДА КОЈЕ НУДЕ РЕШЕЊА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА”

Биохемијско друштво Србије (БДС) активно је више од 40 година. Чланови друштва запослени на природно-математичким, медицинским и фармацеутским факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и у водећим научно-истраживачким институцијама Србије својом активношћу у матичним институцијама, самом Друштву и ван граница наше земље унапређују ниво биохемијских истраживања и презентованих научних резултата. Више информација о самом друштву можете наћи на интернет страници http://www.bds.org.rs/.

Своја знања научници са искуством, чланови БДС, деле са студентима, полазницима курса, који БДС организује у циљу подизања компетенција студената из области биохемије и сродних дисциплина. Курс траје 7.-14.5.2022. године, а одржава се у оквиру неколико факултета и научних института: Хемијског и Фармацеутског факултета, Института за онкологију и радиологију Србије, ИХТМ, ИБИСС и ИНЕП из Београда и ПМФ из Новог Сада. Полазници курса су студенти основних, мастер и докторских студија свих студијских програма на којима се изучава биохемија са свих универзитета у Србији.

У лабораторијама Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине се, у оквиру курса, а уз менторство и подршку Проф. др Иване Беара, Проф. др Сузане Јовановић-Шанта и др Татјане Мајкић, студенти упознају са могућностима, потребама, дизајнирањем експеримената и радом у биохемијској лабораторији, изводе експерименте, обрађују и дискутују резултате.

Извештаји медија о курсу БДС: