Milan Vranes

др Милан Вранеш

Редовни професор

 

 

Kатедра за аналитичку хемију

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 9/IV анд 26/IV

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2751

е-маил: milan.vranes@dh.uns.ac.rs

Персонална страница: https://www.researchgate.net/profile/Milan_Vranes

SCOPUS Autor ID: 16246559800

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8259-7549 

Образовање

 • 2009. Доктор хемијских наука, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2004. Дипломирани хемичар, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија

академска и научна звања

 • 2023-данас, Редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2018-2023. Ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2012-2018. Доцент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2011-2012. Научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2008-2011. Истраживач-сарадник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
 • 2004-2008. Истраживач-приправник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија.

Настава и курсеви

 • Аналитика спортских суплемената
 • Виши курс аналитичке хемије
 • Kомплекси у Аналитичкој хемији
 • Примена рачунара у хемији
 • Аналитичка хемија I
 • Аналитичка хемија II
 • Хемија комплексних равнотежа
 • Виши курс аналитичке
 • Аналитичка хемија III

Уџбеници

 • Вранеш, М., Гаџурић, С., Тот, А., Kомплекси у аналитичкој хемији – методе одређивања равнотежних константи, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија, 2017.
 • М. Вранеш, А. Тот, Примена рачунара у хемији, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2021
 • С. Гаџурић, Ђ. Ваштаг, М. Вранеш, Б. Матијевић, Аналитичка хемија – основи рачунања, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2022
 • М. Вранеш, С. Паповић, Аналитика спортских суплемената, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2023

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Спортски суплементи и исхрана
 • Синтеза и испитивање физичко-хемијских и солватационих својстава нових биолошки активних супстанци у облику јонских течности
 • Електролити у литијум-јонским батеријама
 • Токсичност јонских течности
 • Зелена хемија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци, Секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине, Србија (2021-2025)
 • CA18202 – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) COST акција (2019-данас)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Vraneš, M., Ostojić, S., Tot, A., Papović, S., Gadžurić, S. (2017): Experimental and computational study of guanidinoacetic acid self-aggregation in aqueous solution. Chem. 237: 53–57.
 2. Vraneš, M., Panić, J., Tot, A., Papović, S., Ostojić, S., Gadžurić S. (2018): The solvation properties and effect of D-fructose on the taste behavior of Citrus aurantium active components in aqueous solutions. Food & Function. 9: 5569–5579.
 3. Vraneš, M., Panić , J., Tot, A., Ostojić, S., Četojević-Simin, D., Janković, N., Gadžurić, S. (2019): Synthesis and thermophysical characterization of new biologically friendly agmatine-based ionic liquids and salts by experimental and computational approach. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 7, 12: 10773–
 4. Jovanov, P., Vraneš, M., Sakač, M., Gadžurić, S., Panić, J., Marić, A., Ostojić, S. (2018): Hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry as a method for simultaneous determination of guanidinoacetate and creatine. Analytica Chimica Acta. 1028: 96–103.
 5. Vraneš M., Panić J., Tot A., Papović S., Gadžurić S., Podlipnik Č., Bešter-Rogač M. (2021): From amino acids to dipeptide: The changes in thermal stability and hydration properties of β-alanine, L-histidine and L-carnosine. Mol. Liquids 328: 115250.

 

ОСТАЛО

 • Руководилац пројекта финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АПВ (2018-2019)
 • Руководилац пројекта финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Билатерални пројекат са Републиком Хрватском (2019-2022)
 • Руководилац у реализацији Иновационих ваучера број 956 (2021) и 1037 (2022)
 • 158 научних радова са SCI листе, H-indeks 20, citatia 1693 (1211 heterocitata)
 • Регистровао Европски патент који се односи на биолошки активне јонске течности, под називом: Sports Supplements Based On Liquid Creatine (https://register.epo.org/application?number=EP19709780&tab=main)
 • Активан рецензент у домаћим и интернационалним научним часописима; рецензент у процедури евалуације и прихватања билатералних пројеката MPNTR (Сектор за науку)
 • IUPAC награда за најбоље презентован постер на 53. (2016) Саветовању СХД
 • Награда за најбоље оцењеног професора од стране студената на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ (Србија) за период 2014-2019. Освојена награда за допринос промоцији Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (2017)
 • Студијски боравак у оквиру Erasmus+ мобилности на Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Француска (2016), COST “NECTAR”, Универзитет у Љубљани, Словенија (2022)
 • Ментор 4 одбрањене докторске дисертацијеЧланство у стручним и научним асоцијацијама: Српско хемијско друштво-Хемијско друштво Војводине
 • Члан Наставно-научног Већа Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (2021-)
 • Председник одбора за маркетинг Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, УНС ПМФ
 • Члан надзорног одбора CHESS центра за здравље, вежбање и спортске науке