?????????????????????????

др Александар Ђорђевић

Редовни професор

 

 

Kатедра за општу и неорганску хемију

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 27/ИВ

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2784, + 381 21 458 243

е-маил: aleksandar.djordjevic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID:7005436132

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4120-7318

Истраживачка група: http://wwwold.dh.pmf.uns.ac.rs/nanobiomedicina/

Образовање

 • 2000. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1994. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 1990. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2009-данас: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005-2009. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000-2005. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995-2000. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1990-1995. Истраживач, Технолошки институт, Зрењанин.

Nastava i kursevi

 • Хемија за студенте физике
 • Хемија за студенте екологије
 • Хемија у екологији
 • Наноматеријали у медицини
 • Хемија нових материјала
 • Хемија фулерена
 • Биолошки активни фулерени
 • Структура угљеничних наноматеријала

Уџбеници

 • Ђорђевић, А., Боришев, И. „Практикум вежби за предмет хемија у екологији (са радном свеском)“, Александар Ђорђевић, 2017
 • Ђорђевић, А., Боришев, И., Јовић, Д. Неорганска једињења у атмосфери, хидросфери и педосфери, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2015.
 • Ђорђевић, А., Јовић, Д. Практикум из хемије, Александар Ђорђевић, Нови Сад, 2015.
 • Ђорђевић, А., Боришев, И. „Збирка задатака из хемије“, Александар Ђорђевић, 2014
 • Ђорђевић, А., Војиновић Милорадов, М., Поповић, М., Практикум из хемије са збирком задатака за студенте стоматологије, Универзитет у Новом Саду Медицински факултет, 2000

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Угљенични наноматеријали
 • Примена наноматеријала у биолошким моделима

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Функционални, функционализовани и усавршени наноматеријали, ИИИ45005, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019), руководилац потпројекта.
 • Примена нових угљеничних наноформулација у циљу повећавања приноса винове лозе у сушним периодима, Билатерални пројекат Србија-Црна Гора (2019-2021)
 • Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside, COST (2018-2020)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Djordjevic, A., Šojić Merkulov, D., Lazarević, M., Borišev, I., Medić, I., Pavlović, V., Miljević, B., Abramović, B. (2018): Enhancement of nano titanium dioxide coatings by fullerene and polyhydroxy fullerene in the photocatalytic degradation of the herbicidemesotrione. Chemosphere. 196: 145-152.
 2. Vraneš, M., Borišev, I., Tot, A., Armaković, S., Armaković, S., Jović, D., Gadžurić, S., Djordjevic, A. (2017): Self-assembling, reactivity and molecular dynamics of fullerenol nanoparticles. Physical chemistry chemical physics. 19: 135-144.
 3. Jović, D., Seke, M., Djordjevic, A., Mrđanović, J., Aleksić, L., Bogdanović, G., Pavić, A., Plavec, J. (2016): Fullerenol nanoparticles as a new delivery system for doxorubicin. RSC Advances. 6: 38563–
 4. Injac, R., Perse, M., Cerne, M., Potocnik, N., Radic, N., Govedarica, B., Djordjevic, A., Cerar, A., Strukelj, B. (2009): Protective effects of fullerenol C60(OH)24 against doxorubicin-induced cardiotoxicity and hepatotoxicity in rats with colorectal cancer. Biomaterials. 30: 1184-1196.
 5. Injac, R., Perse, M., Obermajer, N., Djordevic-Milic, V., Prijatelj, M., Djordjevic, A., Cerar, A., Strukelj, B.(2008): Potential hepatoprotective effects of fullerenol C60(OH)24 in doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats with mammary carcinomas. Biomaterials. 29: 3451-3460.

ОСТАЛО

 • Носилац 6 националних и међународних пројеката
 • Ментор 7 докторских дисертација.