СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОХЕМИЈЕ

Пратећи трендове на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине студије су организоване по шеми 4+1, и организовани су следећи студијски програми:

Актуелни студијски програми

Стари студијски програми

Услов за упис докторских студија је да студент има најмању просечну оцену 8,00 на основним и мастер академским студијама. Реализација наставе и програма усклађена је са европским препорукама и стандардима (болоњски процес).