Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ

  • Post category:.....

Подсетник:

У суботу, 28. јануара 2023. године, почињемо са припремном наставом за полагање приjeмног испита из Хемије. Збирку задатака за ову припрему можете купити у скриптарници Факултета. Цена збирке је 372,72 динара. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде (Трг Доситеја обрадовића 3). Радно време од 10-14 часова.
Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке на основу којих добијете предрачун, а након уплате шаљемо и збирку.

Припремна настава за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ

Понављање из опште и неорганске хемије је у суботу 20. маја од 10 до 11.45 сати. Након тога се можете укључити на линк за понављање из органске хемије.

Припремна настава из хемије – Општа и неорганска хемија понављање може се пратити на овом линку:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1684317984117?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%225b32d94b-0aa9-473c-8d2f-0a8c9a7280e1%22%7d

Припремна настава из хемије – Органска једињења понављање може се пратити на овом линку:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1684420847634?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22f7fe4cdf-a140-4af9-9916-9b0fdf6da0b4%22%7d

Молимо Вас да се пријавите 5-10 минута раније.

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и ове школске године организује бесплатну припремну наставу за полагање пријемног испита из хемије. Припремна настава ће се реализовати комбиновано (уживо или онлајн преко одговарајуће платформе). Можете бирати да ли ћете пратити предавања наших наставника која су тематски организована, учествовати у дискусијама и постављати питања која будете имали уживо или из ваших домова. Припремна настава је бесплатна, уз претходну регистрацију овде

Након регистрације добићете потврду о успешној регистрацији, а пред саму реализацију наставе и детаљна упутства за праћење курса онлајн.

Настава је суботом (почевши од 28. јануара 2023. године) од 10 сати. Радиће се по збирци задатака за припремање пријемног испита из хемије коју можете набавити у скриптарници нашег Факултета.

Програм припремне наставе можете преузети овде.

За све додатне информације можете нам писати на priprema.hemija@dh.uns.ac.rs или infohemija@dh.uns.ac.rs