Tatjana Majkic

MSc Tatjana Majkić

Asistent

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 12/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2755

e-mail: tatjana.majkic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 57193126807

Obrazovanje

 • 2014-danas.Doktorske akademske studije biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2013. Diplomirani biohemičar,Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

akademska i naučna zvanja

 • 2018-danas.Asistent,Univerzitet u Novom SaduPrirodno-matematički fakultet,
 • 2017-2018. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu,Prirodno-matematički fakultet
 • 2014-2017. Istraživač-pripravnik,Univerzitet u Novom Sadu,Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Eksperimentalna biohemija
 • Eksperimentalne metode za ispitivanje biološke aktivnosti.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biološke aktivnosti lekovitog bilja i sekundarnih metabolita biljaka
 • Antiinflamatorni agensi.

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Lesjak, M., Beara, I., Simin, N., Pintać, D., Majkić, T., Bekvalac, K., Orčić, D., Mimica-Dukić, N. (2018): Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin and its derivatives. Journal of Functional Foods. 40: 68–75.
 2. Nađpal, J., Lesjak, M., Mrkonjić, Z., Majkić, T., Četojević-Simin, D., Mimica-Dukić, N., Beara, I. (2018): Phytochemical composition and in vitro functional properties of three wild rose hips and their traditional preserves. Food Chemistry. 241: 290-300.
 3. Pintać, D., Majkić, T., Torović, LJ., Orčić, D., Beara, I., Simin N., Mimica–Dukić, N., Lesjak, M. (2017). Solvent selection for efficient extraction of bioactive compounds from grape pomace. Industrial Crops and Products. 111:379-390.
 4. Beara, I., Torović, Lj., Pintać, D., Majkić, T., Orčić, D., Mimica-Dukić, N., Lesjak, M. (2018): Polyphenolic profile, antioxidant and neuroprotective potency of grape juices and wines from Fruška Gora region (Serbia). International Journal of Food Properties. 20: S2552-S2568.
 5. Zeković, Z., Pintać, D., Majkić, T., Vidović, S., Mimica-Dukić, N., Teslić, N.,Versari, A., Pavlić, B. (2017): Utilization of sage by-products as raw material for antioxidants recovery-Ultrasound versus microwave-assisted extraction. Industrial Crops and Products. 99: 49-59.

OSTALO

 •  Učesnik na: letnjoj školi Radboud Summer School, kurs: Molecules, Mice and Math: A Statistical Toolbox for the Lab; Nijmegen, Holandija(2018); letnjoj školi EUROPIN Summer School on Drug Design, Univerzitet u Beču, Austrija (2017); letnjoj školi Advances in drug discovery, Univerzitet u Pragu, Česka Republika(2017); Stručno usavršavanje na Fakultetu za hemiju i farmaciju, Univerziteta u Regensburgu, Nemačka(2015)
 • Dobitnik FEBS stipendije za učešće na konferenciji FEBS 3+ ,From molecules to living systems’, Siofok, Mađarska(2018)
 • Nagrada Royal Society of Chemistry za najbolju poster prezentaciju na 2. Internacionalnoj konferenciji hemičara i hemijskih tehnologa Bosne i Hercegovine (2016)
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva namenjeno najboljim diplomiranim studentima hemije i hemijske tehnologije na Univerzitetima u Srbiji(2014)
 • Član je Biohemisjkog društva Srbije, Srpskog hemijskog društva i međunarodne asocijacije za proučavanje lekovitog bilja: Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA).