Tatjana Majkić

Dr Tatjana Majkić

Asistent

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 12/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2755

e-mail: tatjana.majkic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 57193126807

Obrazovanje

 • 2021: Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2013. Diplomirani biohemičar,Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

akademska i naučna zvanja

 • 2018. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2017-2018. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014-2017. Istraživač-pripravnik,Univerzitet u Novom Sadu,Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Eksperimentalna biohemija
 • Eksperimentalne metode za ispitivanje biološke aktivnosti
 • Preparativna biohemija
 • Osnovi biohemije
 • Biohemija (za studente osnovnih strukovnih studija optometrije)

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biološke aktivnosti lekovitog bilja i sekundarnih metabolita biljaka
 • Antiinflamatorni agensi

ODABRANI PROJEKTI

 • Funkcionalni proizvodi od vojvođanskih tartufa – biohemijski potencijal, hemijski sastav i senzorne osobine sastojaka kao osnova novih receptura, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2020-2021)
 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Majkić, T., Bekvalac, K., Beara, I. (2020). Plantain (Plantago) species as modulators of prostaglandin E2 and thromboxane A2 production in inflammation. Journal of Ethnopharmacology, 262, 113140. http://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113140.
 2. Beara, I., Majkić, T., Torović, L. (2021). Bioguided design of new black truffle (Tuber aestivum) product enriched with herbs and spices, Lwt-food Science and Technology ( Lebensmittel – Wissenschaft und Technologie) . 138, pp. 110637. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110637
 3. Majkić, T., Torović, L., Lesjak, M., Četojević-Simin, D. , Beara, I. (2019). Activity profiling of Serbian and some other European Merlot wines in inflammation and oxidation processes. Food Research International, 121, 151-160. doi.org/10.1016/j.foodres.2019.03.033
 4. Vujanović, M., Majkić, T., Gokhan, Z., Beara, I., Cvetanović, A., Fawzi, M.M., Radojkovic, M. (2019). Advantages of contemporary extraction techniques for the extraction of bioactive constituents from black elderberry (Sambucus nigra L.) flowers. Industrial Crops and Products, 136, 93-101. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.04.058.
 5. Beara, I., Majkić, T., Fioravanti, S., Trulli, L., Mimica-Dukić, N., Pellacani, L., & Saso, L. (2020). The effects of trifluoromethylated derivatives on prostaglandin E2 and thromboxane A2 production in human leukemic U937 macrophages. Medicinal chemistry, 16(1):63-68. doi: 10.2174/1573406415666190208150253.

OSTALO

Stručna usavršavanja:

 • Boravak na Departmanu za Farmaciju, Medicinskog fakulteta Univerziteta „Federiko II” u Napulju u okviru programa Erasmus+ Training Mobility Letnja škola : Radboud Summer School, kurs: Molecules, Mice and Math: A Statistical Toolbox for the Lab; Nijmegen, Holandija, 2019.Letnja škola EUROPIN Summer School on Drug Design, Univerzitet u Beču, Austija, 2017.
 • Letnja škola, Advances in drug discovery, Univerzitet u Pragu, Česka republika, 2017.
 • Stručno usavršavanje u vidu jednomesečnog boravka na Fakultetu za hemiju i farmaciju, Univerziteta u Regensburgu, Nemačka, oktobar 2015. godine i jul 2022.

Stipendije:

 • FEBS stipendija za učešće na konferenciji FEBS 3+ ,From molecules to living systems’, Siofok , Mađarska, 2018.
 • Erasmus stipendija za učešće u letnjoj školi Radboud Summer School, 2018.
 • Stipendija za učešće u letnjoj školi Advances in drug discovery, održanoj u Pragu, Česka republika, 2017.

Nagrade:

 • Nagrada Royal Society of Chemistry za najbolju poster prezentaciju na 2. Internacionalnoj konferenciji hemičara i hemijskih tehnologa Bosne i Hercegovine (2nd International Congres of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia & Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), 2016.
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva namenjeno najboljim diplomiranim studentima hemije i hemijske tehnologije na Univerzitetima u Srbiji, 2014.

Član je Biohemisjkog društva Srbije, Federation of European Biochemical Societies, Srpskog hemijskog društva i Međunarodne asocijacije za proučavanje lekovitog bilja: Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA).