dr Milena Bečelić-Tomin

Redovni profesor

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 3/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2727

e-mail: milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs

/newversion/nastava/tehnoloska.php#

SCOPUS Autor ID: 55361949500

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8363-2959

Obrazovanje

 • 2007. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

akademska zvanja

 • 2018: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2018. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2007-2013. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2005-2007. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999-2005. Stručni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Osnovi upravljanja životnom sredinom
 • Upravljanje životnom sredinom
 • Akcidenti u životnoj sredini
 • Upravljanje kvalitetom i resursima
 • Monitoring životne sredine
 • Upravljanje vodama
 • Monitoring životne sredine (viši kurs)

Udžbenici

 • Bečelić-Tomin, M., Tubić, A. Upravljanje kvalitetom i resursima primenom standardizovanih sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Dalmacija B., Bečelić-Tomin M., Krčmar D. (Ur.) Upravljanje otpadnim vodama u industriji, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.
 • Dalmacija B., Bečelić-Tomin M., Maletić S. (Ur.) Monitoring otpadnih voda i njihovog uticaja na životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2016.
 • Dalmacija B., Bečelić-Tomin M. (Ur.) Kontrola kvaliteta vode za piće od izvorišta do potrošača, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Agbaba, J., Dalmacija, B., Bečelić-Tomin, M., Tubić, A. (Ur.) Kvalitet vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2014.
 •  

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Unapređeni procesi tretmana otpadnih voda
 • Alternativni materijali u tretmanu otpadnih voda
 • Razvoj instrumenata u upravljanju i zaštiti voda

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Analiza laboratorijskih podataka u cilju utvrđivanja postojećeg stanja i definisanje ključnih elemenata zaštite sistema prečišćavanja otpadnih voda grada Novog Sada, Uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, Srbija (2018)
 • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions-MATCROSS, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2013)

ODABRANE REFERENCE

 1. Bečelić-Tomin, M., Kulić, A., Kerkez, Đ., Tomašević Pilipović, D., Pešić, V., Dalmacija, B. (2018): Synthesis of impregnated bentonite using ultrasound waves for application in the Fenton process. Clay Minerals. pp 1-20, doi: 10.1180/clm.2018.14.
 2. Pucar Milidrag, G., Prica, M., Kerkez, Dj., Dalmacija, B., Kulic, A., Tomasevic Pilipovic, D., Becelic-Tomin, M. (2018): A comparative study of the decolorization capacity of the solar-assisted Fenton process using ferrioxalate and Al, Fe-bentonite catalysts in a parabolic trough reactor. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 93: 436-449.
 3. Becelic-Tomin, M., Kulic. A., Kerkez, Đ., Prica, M., Rapajic, S., Tomasevic-Pilipovic, D., Pesic, V. (2017): Reactive Dye Degradation Using Fe-Loaded Bentonite as a Fenton-Like Catalyst: from Process Optimization to Effluent  Acute Toxicity. Fresenius Environmental Bulletin. 26, 12A: 569-583.
 4. Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Tamaš, Z., Pešić, V., Krčmar, D., Kerkez, Đ., Tomašević, D. (2015): Kratak pregled postojećih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Republici Srbiji. Voda i sanitana tehnika. 5-6/2015: 21-26.
 5. Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Rajić, Lj., Tomašević, D., Kerkez, Dj., Watson, M., Prica, M. (2014): Degradation of Anthraquinone Dye Reactive Blue 4 in Pyrite Ash Catalyzed Fenton Reaction. Scientific World Jounal / TSWJ (ISSN: 1537-744X), Vol 2014.

OSTALO

 • Član izvršno-redakcionog odbora konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, naučnog odbora memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“, organizacionog odbora Škole za zaštitu životne sredine „Water workshop“.
 • Član Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, IWA- International Water Association.
 • Aktivno učešće u radu Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u izradi podzakonskih akata u oblasti zaštite voda i strateških dokumenata namenjenih pregovorima u oblasti životne sredine za ulazak Srbije u EU.
 • Realizacija programa za širu društvenu zajednicu u cilju podizanja kapaciteta i znanja zainteresovanih strana u oblasti zaštite voda od zagađivanja.