Uputstvo za instalaciju Microsoft Teams aplikacije

  • Post category:...

Studenti koji su dobili parametre za Teams aplikaciju mogu da pogledaju uputstvo kako da pristupe online predavanjima OVDE.