Slivia Kantardzic

Silvia Kantardžić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za organsku hemiju

 KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija 26/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: silvia.kantardzic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2008. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

  • 2018. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2008-2018. Viši laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu