Uputstvo za instalaciju Microsoft Teams aplikacije

Studenti koji su dobili parametre za Teams aplikaciju mogu da pogledaju uputstvo kako da pristupe online predavanjima OVDE.

Studenti I godine koji nisu preuzeli svoje indekse treba da se jave rukovodiocima studijskih programa, a to su:
Hemija: dr Tatjana Đaković Sekulić (tatjana.djakovic-sekulic@dh.uns.ac.rs)
Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom: dr Srđan Rončević (srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs)
Biohemija: dr Dejan Orčić (dejan.orcic@dh.uns.ac.rs)
Zaštita životne sredine: dr Jasmina Agbaba, odnosno dr Marijana Kraguj Isakovski (marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs)

Integrisane akademske studije nastave hemije: Dušica Rodić (dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs)

Kalendar rada možete pogledati ovde

 

Linkove ka informacijama od značaja možete pogledati ovde

 

Testiranje za bezbedan rad u laboratoriji

Studenti II, III i IV godine će polagati Test iz bezbednosti onlajn, preko naše Moodle platforme (stranica
Bezbedan rad u hemijskoj laboratoriji (https://moodle.pmf.uns.ac.rs/enrol/index.php?id=972), nije potrebna šifra) prema sledećem rasporedu:

    18. oktobar od 10 do 20h – studenti druge godine svih smerova
    19. oktobar od 10 do 20h – studenti treće godine svih smerova
    20. oktobar od 10 do 20h – studenti četvrte godine svih smerova; studenti molekularne biologije
    22. oktobar od 10 do 20h – studenti svih godina i smerova koji polažu test drugi put

Studenti master-studija će o terminu polaganja testa biti naknadno obavešteni.

Sva uputstva za rešavanje testa nalaze se na Moodlu, na početku stranice.

Obaveštenje o početku nastave u zimskom semestru školske 2021/22. godine

Predavanja za II, III i IV godinu počinju od 11. oktobra 2021. Raspored će biti uskoro.
Vežbe počinju nakon održanih uvodnih predavanja, odnosno od 18. oktobra 2021. Laboratorijske vežbe će biti uživo, kao i prethodne školske godine i uz primenu svih preporučenih mera.
Mole se studenti II, III i IV godine da se upišu odmah nakon završetka ispitnog roka oktobar 3 kako ne bi gubili od nastave.