DSC_1072

MSc Sanja Mutić (rođ. Šekuljica)

Istraživač-saradnik

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 30/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2782

e-mail: sanja.mutic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57215813651

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3659-0455

Obrazovanje

 • 2017-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2017. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2016. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 •  

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2019-2022, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Instrumentalna analiza
 • Praktikum iz instrumentalne analize
 • Bioanalitička hemija
 • Elektroanalitička hemija
 • Analitička voltametrija
 • Senzori u hemiji
 • Specijaciona analiza

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Analitička hemija
 • Instrumentalna analiza
 • Razvoj voltametrijskih senzora/elektroda i metoda za određivanje različitih analita
 • Tečna hromatografija

ODABRANI PROJEKTI

 • Ispitivanje nanostrukturnih materijala kao potencijalnih heterogenih katalizatora za neke razvojno održive procese, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Education of modern analytical and bioanalytical methods, CEEPUS III CZ 0212 (2012-).

ODABRANE REFERENCE

 1. Vajdle, O., Mutić, S., Lazić, S., Kónya, Z., Guzsvány, V., Anojčić, J. (2022): Rapid direct cathodic voltammetric determination of insecticide flonicamid by renewable silver-amalgam film electrode. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. DOI: 1080/03067319.2022.2054706.
 2. Anojčić, J., Kullawanichaiyanan, K., Mutić, S., Guzsvány, V., Leesakul, N., Mimica Dukić, N. (2022): Self-assembled iridium(III) complex microspheres on the carbon paste electrode surface for signal enhanced amperometric determination of H2O2 in color cream developers, Journal of Electroanalytical Chemistry. 904:115873.
 3. Mutić, S., Radanović, D., Vraneš, M., Gadžurić, S., Anojčić, J. (2021): Electroanalytical performance of a β-cyclodextrin and ionic liquid modified carbon paste electrode for the determination of verapamil in urine and pharmaceutical formulation. Analytical Methods. 13: 2963–2973.
 4. Šekuljica, S., Guzsvány, V., Kalcher, K., Anojčić, J. (2020): Tetrabutylammonium chloride modified carbon paste electrode for rapid and highly sensitive voltammetric determination of carbendazim. Journal of the Electrochemical Society. 167:137504.
 5. Šekuljica, S., Guzsvány, V., Anojčić, J., Hegedűs, T., Mikov, M., Kalcher, K. (2020): Imidazolium-based ionic liquids as modifiers of carbon paste electrodes for trace-level voltammetric determination of dopamine in pharmaceutical preparations. Journal of Molecular Liquids. 306:112900.

OSTALO

 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2012-2017)
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za studente doktorskih akademskih studija (2018-2019)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Jednomesečna specijalizacija na Univerzitetu Split, Hrvatska (2019) kao PhD student istraživač preko CEEPUS III network projekta.