Nemanja Nikolic

MSc Nemanja Nikolić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

 e-mail: nemanja.nikolic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2015. Master hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2010. Diplomirani hemičar – biohemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

  • 2018. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2012-2018. Viši laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2011-2012. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.