Marija Čurčić

MSc Marija Ćurčić

Istraživač saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2712

e-mail: marija.curcic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2018.- Doktorske akademske studije zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2018. Master hemičar –  kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022. – Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2019-2022. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Zaštita voda

ODABRANI PROJEKTI

 1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Ćurčić, M., Nikić, J., Šolić, M., Kordić, B., Tubić, A., Agbaba J. (2022) Insight into the mechanism of nickel removal using chelating resins. Book of abstracts: Chem2Change, Environmental Chemistry towards Global Change, 2nd Online ACE Seminar on Chemistry and the Environment Led by Early-Career Scientists, On-line meeting, 15-16 March 2022. 40. ISBN-978-80-7560-406-4.
 2. Ćurčić, M., Nikić, J., Šolić, M., Tubić, A., Agbaba, J. (2021) Uklanjanje nikla iz vode procesom jonske izmene. Voda i sanitarna tehnika, 5-6/2021, 33-42, ISSN: 0350-5049.
 3. Ćurčić, M., Nikić, J., Šolić, M., Tubić, A., Agbaba, J. (2021) Uklanjanje nikla iz površinske vode primenom jonoizmenjivačke smole. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent Dr Milena Dalmacija“, Novi Sad, 01.04-02.04.2021. V-08.
 4. Tubić, A., Cvetković, N., Ćurčić, M., Zrnić, K., Kragulj Isakovski, M., Watson, M., Dalmacija B. (2019) Uklanjanje prirodnih organskih materija i arsena iz vode kombinacijom koagulanata na bazi gvožđa i aluminijuma. Zbornik radova 40. Međunarodne konferencije „Vodovod i kanalizacija `19“, 01.-04. oktobar 2019., Novi Sad, Srbija, 109-116.
 5. Ćurčić, M., Kerkez, Đ., Bečelić-Tomin, M., Tomašević Pilipović, M., Slijepčević, N., Kordić, B., Kulić, A. (2017) Karakterizacija efluenta boje BBR nakon primene Fenton procesa uz upotrebu zeleno sintetisanog nZVI. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent Dr Milena Dalmacija“, 31.03-01.04.2017. Novi Sad; V-12.
 6. Ćurčić, M., Nikić, J., Šolić, M., Agbaba, J. (2019), Nickel removal from water by ion exchange, 7th Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, Serbia, 2.11.2019, ISBN-978-86-7132-076-4, 104.
 7. Ćurčić, M., Beljin, J., Maletić, S., Roncevic, S., Pucar, G., Slijepčević, N., Krčmar, D., Pešić, V., Dalmacija, B. (2016) Procena kvaliteta sedimenta reke Krivaje. Knjiga abstrakta II međunarodne naučne studentske konferencije zaštite životne sredine, 18-22. maj, Beograd, 41-42.

OSTALO

 • Bila je stipendista Ministarstva prosvete za 2014/2015, 2015/2016 i 2017/2018 školsku godinu.
 • Dobitnik je stipendije fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine.
 • U toku studija bila je angažovana na raznim radionicama i skupovima u cilju promovisanja fakulteta i nauke, kao što su Festival nauke, Hemijski vikend, Noć istraživača.